קורסי יין

WINE ACADEMY - בה"ס למקצועות היין

מכללת רמת-גן היתה הראשונה מבין המוסדות להשכלה שפתחה בי"ס למקצועות היין והאחרונה הממשיכה לקיימו מזה עשר שנים.
מהו סוד ההצלחה? מיטב המרצים בליווי טעימות ממיטב יינות העולם והארץ.

מקצוע הייננות דורש לימודים ממושכים ובדרך כלל הוא נלמד לתואר ראשון ולתואר שני במבחר אוניברסיטאות בעולם. טובי הייננים בישראל אכן סיימו לימודיהם באוניברסיטאות אלה, ועתה הם מועסקים ביקבים בארץ ומלמדים במכללת רמת-גן. בישראל לא ניתן, מסיבות רבות, לקיים לימודים אקדמיים בתחום מדעי היין, ולכן החליטה מכללת רמת-גן לפתוח בי"ס ליין ביחידה החוץ אקדמית. מטרת ביה"ס היא להקנות ידע רב יותר מזה הנהוג בקורסים הקצרים המתקיימים במקומות שונים.