תכנית המקפצה

תכנית תגבורים המקפיצה אתכם לתואר ראשון

תכנית המקפצה היא תכנית ייחודית, שפותחה עבור סטודנטים לתואר ראשון של האוניברסיטה הפתוחה במכללה. מטרת התכנית היא לשפר משמעותית את הישגיהם של הסטודנטים והעלאת ממוצע הציונים.


התכנית מתבססת על מערך הרצאות פרונטליות, מכינות קדם-סמיסטריאליות ומרתונים הכנה לבחינות - כל זה במתכונת מתוגברת.

מידע על לוחות זמנים של לימודי התכנית:

לו"ז המקפצה 2019 א

לו"ז מקפצה בסטטיסיטקה א'+ב' 2019א

לו"ז מרתונים 2019א

בין מסלולי הלימוד הנכללים בתוכנית המקפצה: