54e9fa38b8dcdb0b11d817cf_list_pict_3.jpg
זמני פעילות המכללה בחגים
יש לעקוב אחר שעות הפעילות של המכללה בתקופת החגים. שימו לב כי בימי חוה"מ סוכות הכניסה למכללת תתאפשר משער פנחס בלבד.
06/09/2018

חשוב לדעת כי

להלן פרוט שעות הפעילות של המכללה בתקופת החגים:
א. 9.9 ערב ראש השנה - המכללה תהיה סגורה, נשוב לפעילות ביום ד' 12.9
ב. 18.9 ערב יום כיפור- המכללה תהיה סגורה, נשוב לפעילות ביום ה' 20.9
ג. 23.9 ערב סוכות- המכללה תהיה סגורה, נשוב לפעילות לפי הפירוט מטה ביום ג' 25.9
ד. 30.9 ערב שמחת תורה - המכללה תהיה סגורה, נשוב לפעילות ביום ג' 2.10


בחול המועד סוכות מיום ג' 25.9 עד יום ו' 28.9, המכללה תפעל בשעות הנ"ל:
שעות הפעילות בימים ג'- ה' מ - 08:30-18:30 .
שעות הפעילות ביום ו' מ - 08:30-12:30.

 

שימו לב!!!
בימי חול המועד סוכות הכניסה למכללה משער פנחס בלבד (שער האצ"ל סגור).