מערכת שעות סמסטריאלית

שלח לחבר הדפס עמוד

להלן מערכת שעות סמסטריאלית:

סמסטר 2019א'

מערכת בוקר סמסטר 2019 א'

מערכת ערב סמסטר 2019 א'

סמסטר 2019ב'

מערכת בוקר סמסטר 2019 ב'

מערכת ערב סמסטר 2019 ב'

בכל שאלה ניתן לפנות למחלקת הרישום בטל' 03-6710022 או בדואל ba1@rgc.co.il