מערכת שעות סמסטריאלית

שלח לחבר הדפס עמוד

להלן מערכת שעות סמסטריאלית:

סמסטר 2020ב'

מערכת בוקר סמסטר 2020 ב'

מערכת ערב סמסטר 2020 ב'

סמסטר 2020ג'

מערכת בוקר סמסטר 2020ג'

מערכת ערב סמסטר 2020ג'

בכל שאלה ניתן לפנות למחלקת הרישום בטל' 03-6710022 או בדואל ba1@rgc.co.il