מערכת שעות סמסטריאלית

שלח לחבר הדפס עמוד

להלן מערכת שעות סמסטריאלית:

סמסטר 2021

מערכת בוקר סמסטר 

מערכת ערב סמסטר 

סמסטר 2021א'

מערכת בוקר סמסטר 2021א'

מערכת ערב סמסטר 2021א'

בכל שאלה ניתן לפנות למחלקת הרישום בטל' 03-6710022 או בדואל ba1@rgc.co.il