תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול וכלכלה

שלח לחבר הדפס עמוד

תכנית לימודי ניהול וכלכלה בוגר אוניברסיטה - תואר ראשון 

אין לראות ברשימה זו משום המלצה לרישום לקורסים , יש להיוועץ עם יועץ אקדמי ועידכוני האוניברסיטה הפתוחה, לפני ביצוע הרישום.

מעודכן לתאריך 2.8.2018

לימודי תשתית

קורסי חובה משותפים (13 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול פ 3
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א פ 3
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב פ 3
שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו ר 4

לימודי ניהול

קורסי חובה (36 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
התנהגות אירגונית מיקרו ר 6
 התנהגות ארגונית מקרו ר  6
ניהול השיווק ר 6
תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים ר 6
ניהול טכנולוגיה וחדשנות או בשילוב התנסות מעשית ר 6/9
יסודות החשבונאות ר 6


קורסי בחירה (לפחות 12 נ"ז, ובהן לפחות 9 נ"ז מתקדמות)

קורס רמה נ"ז
דיני חוזים פ 6
התנהגות צרכנים ר 6
ניהול משאבי אנוש ר 6
כלכלה ניהולית ר 6
תכנון ניתוח ועיצוב מערכות מידע ר 6
חשבונאות ניהולית ותמחיר ר 6
ניהול אסטרטגי מ 6
ניהול בין לאומי מ 6
מחקרי שיווק מ 6
 ניהול הפרסום מ  6
 דיני עבודה  מ 6
 יחסי עבודה  מ 6
 שיווין הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה  מ 6
 ניתוח דוחות פיננסים  מ 6
 מוסר ועסקים  מ 6
 דינמיקה של משא ומתן  מ 4
 מערכות מידע תחרויותיות- אסטרטגיות  מ 6
 שיפוט והערכה בתנאי אי ודאות לתלמידי ניהול וכלכלה  מ 6
 בטחוןן סוציאלי  מ 6
 תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי  מ 6
סמינר מצטיינים בניהול: התנסות בארגונים מס 6
פני העוני-היבטים חברתיים וכלכליים מס 6

לימודי כלכלה

קורסי חובה (29 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מבוא למיקרו כלכלה פ 3
מבוא למקרו כלכלה פ 4
מקרו כלכלה א ר 3
מקרו כלכלה ב ר 3
תורת המחירים א ר 3
תורת המחירים ב ר 4
תורת המחירים ג ר 3
מושגי יסוד באקונומטריקה ר 6

קורסי בחירה (לפחות 12 נ"ז)

12 נ"ז,  ובהן לפחות 12 נ"ז מתקדמות, 3 מקבוצה א.

קבוצה א

קורס רמה נ"ז
כלכלת ישראל או בשילוב התנסות מעשית מ 3/6
כלכלה בין- לאומית ריאלית מ 3
העדפה ובחירה חברתית מ 3
כלכלת עבודה  מ 3
כלכלה ציבורית או בשילוב התנסות מעשית מ 3/6
כלכלה בין דורית או בשילוב התנסות מעשית מ 3/6
חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים מ 3
 מכרזים ושווקים אלקטרונים  מ

קבוצה ב

קורס רמה נ"ז
חשבונאות ניהולית ותמחיר ר 6
נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה ר 4
מוסר ועסקים מ 6
שיפוט והערכה בתנאי אי ודאות לתלמידי ניהול וכלכלה מ 6
הסטוריה כלכלית מ 6
תיאוריות של צדק חברתי וכלכלי מ 6
פני העוני-היבטים חברתיים וכלכליים מס 6

דרישות סמינריוניות:

  • שתי עבודות סמינריוניות. אחת בניהול ואחת בכלכלה.

דרישות כלליות ללימודי תואר ראשון דו חוגי: 
• צבירת נקודות זכות לתואר
• הוכחת ידע באנגלית
• הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
• עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

למידע נוסף על :

לימודי ניהול לתואר ראשון
לימודי כלכלה

שלח
לימודי ניהול

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול וכלכלה

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ופסיכולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובמדע-המדינה ויחסים בין-לאומיים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובסוציולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובתקשורת

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול במדעי הקוגניציה

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בכלכלה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בניהול משאבי אנוש

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בלוגיסטיקה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המדינה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בתקשורת

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במשפט עסקי

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחשבונאות

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחינוך

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת ניהול

לימודי הנדסת תוכנה
לימודי חינוך
לימודי כלכלה
לימודי הנדסת תעשייה וניהול
לימודי פסיכולוגיה

   תוכנית לימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובניהול

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בפסיכולוגיה ובכלכלה

   תואר ראשון - מסלול פסיכולוגיה בשילוב לימודי מדעי המדינה ויחסים בינ"ל

   תואר ראשון בפסיכולוגיה וסוציולוגיה

   תכנית לימודים תואר ראשון בלימודי פסיכולוגיה וחטיבת לימודי חינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ולימודי תקשורת

   תואר בפסיכולוגיה וחינוך (מגמת ליקויי למידה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ומדעי החיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי ניהול

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת כלכלה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ולימודי חטיבה במדעי המדינה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי תקשורת

   תוכנית לימודים לתואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

תואר במדעי החברה
לימודי תואר ראשון במדעי החיים
לימודי מדעי המדינה ויחסים בין לאומיים
לימודי מדעי המחשב
לימודי מדעי הקוגניציה
לימודי מדעים
לימודי סוציולוגיה
לימודי ראיית חשבון
לימודי תקשורת
לימודי יחסים בינלאומיים
האוניברסיטה הפתוחה - תואר ראשון
תכנית המקפצה
מאמרים