קורסים

שלח לחבר הדפס עמוד

צבירת נקודות זכות לתואר ראשון

קורסים – מרמת פתיחה ועד לרמה מתקדמת

לצורך זכאות לקבלת תואר BA יש לצבור לפחות 108 נקודות זכות, כאשר כל קורס מזכה ב 2-6 נקודות זכות, בהתאם להיקף החומר של הקורס.

הקורסים נחלקים לשלוש רמות:
רמת פתיחה (פ) – קורסים אלה הם בדרך כלל מבואות, שאינם דורשים ידע קודם.
רמה רגילה (ר) – קורסים אלה הם קורסים ממוקדי נושא והם מהווים את ליבת הלימודים. בחלק מקורסים אלה נדרשת עמידה בקורס ברמת פתיחה כתנאי קדם.
רמה מתקדמת (מ) – הקורסים המתקדמים הם המעמיקים ביותר בתכנית הלימודים. רישום לקורס מתקדם מחייב עמידה בתנאי קדם, דהיינו הצלחה בקורסי תשתית קודמים. מרביתם כוללים גם חומר לימוד באנגלית ולכן אחד מתנאי הקדם לקורסים אלו הוא קבלת פטור מלימודי אנגלית.

בכל קורס נדרשים הסטודנטים להגיש מטלות שונות שלציוניהן יש משקל בחישוב הציון הסופי של הקורס ולעבור בהצלחה את בחינת הגמר.
סטודנט שעמד בדרישות המטלות בקורס רשאי להיבחן פעמיים בכל קורס. ניתן להיבחן גם בסמסטר העוקב לסמסטר בו נלמד הקורס. תוצאות הבחינה יתקבלו תוך חודש מיום הבחינה. ציון סופי של 60 ומעלה משמעו שהסטודנט סיים את הקורס בהצלחה וצבר את נקודות הזכות שהקורס מקנה.

"תכנית המקפצה", תכנית התגבורים הבלעדית של מכללת רמת-גן, מיושמת הן בקורסים ברמת פתיחה והן בקורסים ברמה רגילה, ומסייעת בהכנת המטלות ובהכנה לבחינת הגמר.