לימודי הנדסת תוכנה - תכנית לימודים

שלח לחבר הדפס עמוד


בוגר אוניברסיטה בהנדסת תוכנה   

אין לראות ברשימה זו משום המלצה לרישום לקורסים , יש להיוועץ עם יועץ אקדמי לפני ביצוע הרישום.

לימודי תשתית במדעים  (40 נ"ז)

מתמטיקה (34 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מתמטיקה בדידה:תורת הקבוצות,קומבינטוריקה ותורת הגרפים
ר 4
אלגברה ליניארית 1
ר 6
אלגברה ליניארית 2 ר 4
חשבון אינפיניטסימלי 1 ר 6
חשבון אינפיניטסימלי 2 ר 6
הסתברות לתלמידי מדעי המחשב ר 4
 לוגיקה לתלמידי מדעי המחשב ר 4

פיסיקה (6 נ"ז):

קורס רמה נ"ז
יסודות הפיזיקה
פ3+ר3 6

לימודי הנדסת תוכנה  (לפחות 105 נ"ז)

קורסי חובה -קבוצה א (37 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מבוא למדעי המחשב ושפת JAVA  ר 6

 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים

ר 6
אלגוריתמים ר 4
מעבדה בתכנות מערכות  ר 3
אוטומטים ושפות פורמליות ר 4
 מערכות ספרתיות  ר 3
ארגון המחשב  ר 3
 מערכות הפעלה  מ 4
 מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות מ 4קורסי חובה-קבוצה ב (42 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מערכות בסיסי-נתונים  ר 4
עקרונות פיתוח מערכות מידע ר 4
 מבוא לרשתות תקשורת מחשבים  מ 6
תכנות מונחה עצמים  מ 4
קומפילציה מ 4
שפות תכנות מ 4
הנדסת תוכנה תש 4
ניהול מיזמי תוכנה תש 4
אימות ממוחשב של חומרה ותוכנה תש 4
 אבטחת מערכות תוכנה תש 4

קורס בחירה (לפחות 26 נ"ז)

סדנה אחת מתוך הרשימה הבאה:

קורס רמה נ"ז
סדנה בתכנות מתקדם בשפת JAVA מס 3
סדנה בתכנות מונחה עצמים מס 3
 סדנה במערכות הפעלה מס 3

לפחות 5 קורסים מתוך הרשימה הבאה:

קורס רמה נ"ז
גרפיקה ממוחשבת מ 4
מימוש מערכות בסיסי-נתונים  מ 4
מנשק אדם מחשב מ 4
מפרטים פורמלים מ 
 שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית  מ   4
תכנות מתקדם בשפת JAVA  מ 
 בדיקת תוכנה  תש 4
 ניתוח ועיצוב מונחה עצמים   תש

לכל היותר קורס אחד מכל הרשימה הבאה:

קורס רמה נ"ז
מבוא לקריפטוגרפיה מ 4
אנליזה נומרית ר 4
תורת הקודים ר 3
חישוביות ביולוגית מ 4
 כריית מידע  מ 4
מבוא לראיה ממוחשבת תש 4
מודלים ושיטות איפיון של מערכות מקבילות ותגובתיות תש 4
מערכות תגובתיות ומערכות זמן אמת תש 4
נושאים נבחרים באלגוריתמים תש 3
 סימולציה:בניית מודלים וניתוחם תש 4
 עיבוד תמונה תש 4

פרויקט מסכם בהנדסת תוכנה  (8 נ"ז )

קורס רמה נ"ז
פרויקט מסכם בהנדסת תוכנה מ 8

דרישות כלליות לתואר

• צבירת נקודות זכות לתואר
• הוכחת ידע באנגלית
• הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
• קורס מרחיב דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

שלח
לימודי ניהול

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול וכלכלה

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ופסיכולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובמדע-המדינה ויחסים בין-לאומיים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובסוציולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובתקשורת

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול במדעי הקוגניציה

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בכלכלה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בניהול משאבי אנוש

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בלוגיסטיקה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המדינה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בתקשורת

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במשפט עסקי

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחשבונאות

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחינוך

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת ניהול

לימודי הנדסת תוכנה
לימודי חינוך
לימודי כלכלה
לימודי הנדסת תעשייה וניהול
לימודי פסיכולוגיה

   תוכנית לימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובניהול

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בפסיכולוגיה ובכלכלה

   תואר ראשון - מסלול פסיכולוגיה בשילוב לימודי מדעי המדינה ויחסים בינ"ל

   תואר ראשון בפסיכולוגיה וסוציולוגיה

   תכנית לימודים תואר ראשון בלימודי פסיכולוגיה וחטיבת לימודי חינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ולימודי תקשורת

   תואר בפסיכולוגיה וחינוך (מגמת ליקויי למידה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ומדעי החיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי ניהול

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת כלכלה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ולימודי חטיבה במדעי המדינה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי תקשורת

   תוכנית לימודים לתואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

תואר במדעי החברה
לימודי תואר ראשון במדעי החיים
לימודי מדעי המדינה ויחסים בין לאומיים
לימודי מדעי המחשב
לימודי מדעי הקוגניציה
לימודי מדעים
לימודי סוציולוגיה
לימודי ראיית חשבון
לימודי תקשורת
לימודי יחסים בינלאומיים
האוניברסיטה הפתוחה - תואר ראשון
תכנית המקפצה
מאמרים