תואר ראשון בסוציולוגיה עם לימודי חטיבה בחינוך

שלח לחבר הדפס עמוד


בוגר אוניברסיטה בסוציולוגיה עם לימודי חטיבה בחינוך (לפחות 110 נ"ז)

לימודי תשתית

קורסי חובה  (11 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
יסודות המחקר הכמותי א ר 4
יסודות המחקר הכמותי ב ר 4
שיטות מחקר איכותניות ר 3

לימודי סציולוגיה (75 נ"ז)

קורסי חובה (33 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מבוא לחשיבה חברתית פ 3
מבוא לסוציולוגיה פ 6
מבוא לאנתרופולוגיה פ 6
מגמות בחברה הישראלית ר 6
תאוריות סוציולוגיות קלאסיות ר 6
תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו ר 6

קורסי בחירה (42 נ"ז)

בבחירה יש לכלול 18 נ"ז  מאשכול א ו-18 נ"ז מתקדמות מאשכול ב.

אשכול א

קורס רמה נ"ז
מבוא ללימודי מגדר ר 6
בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה ר 6
סטייה חברתית ר 6
סוציולוגיה של התרבות ר 6
סוציולוגיה של אירגונים ר 6
חברה, פוליטיקה וכלכלה ר 6
משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית ר 6

אשכול ב

קורס רמה נ"ז
ריבוד: סוגיות באי-שיויון חברתי מ 6
מעמד, מגדר ואתניות בחינוך :מבט סוציולוגי מ 6
תרבות אירגונית מ 6
פערים ואי-שיויון בישראל מ 6
תרבות, תקשורת ופנאי בישראל מ 6
ספורט וחברה מ 6
סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת מקוונת מ 6
זהויות יהודיות בעידן רב-מודרני מ 6

חטיבה בחינוך (24-30 נ"ז)

קורסי חובה 

קבוצה א (לפחות 12 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
תכנון ,פיתוח ויישום תכניות לימודים   ר 6
פרקים בסוציולוגיה של החינוך ר 6
פסיכולוגיה בחינוך ר 6
פילוסופיה של החינוך ר 6
השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך  - -

קבוצה ב (12-18 נ"ז ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות)

קורס רמה נ"ז
הוראה יחידנית ר 6
קריאה: תאוריה ומעשה ר 6
סוגיות בחינוך מיוחד ר 6
מחוננות וכישורים מיוחדים ר 6
הכנסת שינויים למערכת החינוך מ 6
פעילות גומלין בכיתה מ 6
הוראה: מקצוע,אומנות,אמנות? מ 6
מנהיגות ויישומיה בחינוך   מ 6
ליקויי למידה מ 6
מטפורה בחשיבה החינוכית מ 6
הפרעת קשב והיפראקטיביות מ 6

דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות בסוציולוגיה, שמהן לפחות עבודה סמינריונית אמפירית אחת. 

דרישות כלליות לתואר 
• צבירת נקודות זכות לתואר
• הוכחת ידע באנגלית
• הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

לקריאה נוספת על תואר בסוציולוגיה

שלח
לימודי ניהול

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול וכלכלה

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ופסיכולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובמדע-המדינה ויחסים בין-לאומיים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובסוציולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובתקשורת

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול במדעי הקוגניציה

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בכלכלה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסי עבודה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בלוגיסטיקה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המדינה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בתקשורת

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במשפט עסקי

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחשבונאות

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחינוך

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת ניהול

לימודי הנדסת תוכנה
לימודי חינוך
לימודי כלכלה

   תכנית לימודים - תואר ראשון בכלכלה

   תכנית לימודים - תואר ראשון בכלכלה ובסוציולוגיה

   תכנית לימודים - תואר ראשון בכלכלה ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תכנית לימודים - תואר ראשון בכלכלה ובמדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

   תכנית לימודים - תואר ראשון בכלכלה ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תכנית לימודים - תואר ראשון בכלכלה עם לימודי חטיבה בניהול

   תכנית לימודים - תואר ראשון בכלכלה עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תכנית לימודים - תואר ראשון בכלכלה עם לימודי חטיבה במדע המדינה

   תכנית לימודים - תואר ראשון בכלכלה עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תכנית לימודים - תואר ראשון בכלכלה עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה

   תכנית לימודים - תואר ראשון בכלכלה עם לימודי חטיבה בתקשורת

   תכנית לימודים - תואר ראשון בכלכלה עם לימודי חטיבה בחשבונאות

   תכנית לימודים - תואר ראשון בכלכלה עם לימודי חטיבה בחינוך

   תכנית לימודים - תואר ראשון בכלכלה עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

   תכנית לימודים - תואר ראשון בכלכלה עם לימודי חטיבה כללית במדעי החברה

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול וכלכלה

   תכנית לימודים - תואר ראשון בפסיכולוגיה וכלכלה

   תכנית לימודים - תואר ראשון בסוציולוגיה וכלכלה

לימודי הנדסת תעשייה וניהול
לימודי פסיכולוגיה

   תוכנית לימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה

   תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת מדעי ההתנהגות

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובניהול

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בפסיכולוגיה ובכלכלה

   תואר ראשון - מסלול פסיכולוגיה בשילוב לימודי מדעי המדינה ויחסים בינ"ל

   תואר ראשון בפסיכולוגיה וסוציולוגיה

   תכנית לימודים תואר ראשון בלימודי פסיכולוגיה וחטיבת לימודי חינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ולימודי תקשורת

   תואר בפסיכולוגיה וחינוך (מגמת ליקויי למידה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ומדעי החיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי ניהול

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת כלכלה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ולימודי חטיבה במדעי המדינה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי תקשורת

   תוכנית לימודים לתואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

לימודי מדעי ההתנהגות
לימודי תואר ראשון במדעי החיים
לימודי מדעי המדינה
לימודי מדעי המחשב
לימודי מדעי הקוגניציה
לימודי מדעים
לימודי סוציולוגיה
לימודי ראיית חשבון
לימודי תקשורת
לימודי יחסים בינלאומיים
תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה
תכנית המקפצה
מאמרים