תואר ראשון במדעים בהדגשת מדעי המחשב

שלח לחבר הדפס עמוד


בוגר אוניברסיטה במדעים בדגשת מדעי המחשב 

אין לראות ברשימה זו משום המלצה לרישום לקורסים , יש להיוועץ עם יועץ אקדמי לפני ביצוע הרישום.

לפחות 108 נ"ז ובהן:

1.לפחות 84 נ"ז במדעים ,ובכללן -לפחות 53 נ"ז בלימודי מדעי המחשב.

2.לפחות 24 נ"ז מתקדמות במדעים ,ובכללן -לפחות 18 נ"ז מתקדמות בלימודי מדעי המחשב .

3.לא יותר מ- 36 נקודות פתיחה .

לימודי חובה (לפחות 51 נ"ז)

מתמטיקה (לפחות 25 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א ר 6
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב ר 6
חשבון אינפיניטסימלי 1 ר 6
חשבון אינפיניטסימלי 2 ר 6
אלגברה ליניארית 1 ר 6
מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות,קומבינטוריקה ותורת הגרפים ר 4
הסתברות לתלמידי מדעי המחשב ר 4
מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים ר 3

מדעי המחשב (לפחות 23 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מבוא למדעי המחשב ושפת JAVA  ר 6

מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים

ר 6
 אוטומטים ושפות פורמליות ר 4
אלגוריתמים  ר 4
סמינר אחד או סדנה אחת במדעי המחשב  מס 3

פיסיקה (לפחות 3 נ"ז)

לפחות קורס עיוני אחד (שאינו קורס מעבדה).

לימודי מדעי המחשב  

קורסי בחירה (לפחות 30 נ"ז)

בבחירה יש לכלול 15 נ"ז מתקדמות 

קורס רמה נ"ז
מערכות ספרתיות  ר 3
ארגון המחשב  ר 3
 אלגוריתמיקה :יסודות מדעי המחשב  ר 4
מערכות בסיסי נתונים  ר 4
עקרונות פיתוח מערכות מידע ר 4
תורת הקודים ר 3
אנליזה נומרית 1 ר 4
מעבדה בתכנות מערכות  ר 3
שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית  מ
מערכות הפעלה מ 4
מימוש מערכות בסיסי-נתונים  מ 4
תכנות מתקדם בשפת JAVA  מ 4
מבוא לרשתות תקשורת מחשבים  מ 6
 מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות מ 4
גרפיקה ממוחשבת מ 4
מבוא לקריפטוגרפיה מ 4
חישוביות ביולוגית מ 4
שפות תכנות מ 4
תכנות מונחה עצמים  מ 4
קומפילציה מ 4
 כריית מידע  מ
 מבוא לבינה מלאכותית  מ  4
 אנליזה נומרית  2  מ
 סדנה  במדעי המחשב  מס  3
 לכל היותר שני קורסים לתואר שני במדעי המחשב תש 4

דרישות סמינריונית

לפחות סמינר אחד או סדנה אחת בלימודי מדעי המחשב ולכל היותר שלושה קורסים סמינריונים (סדנה או סמינר) ובכללם לכל היותר שני סמינרים.

בחירה חופשית

קורס מרחיב דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי דעת במדעי הרוח או החברה ,או הקורס תולדות המתמטיקה:מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר מתחום המדעים. את שאר נקודות הזכות לתואר ניתן להשלים בקורסים  במדעי המחשב או בכל דיספציפלינה אחרת.

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי
• צבירת נקודות זכות לתואר
• הוכחת ידע באנגלית
• הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
• קורס מרחיב דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

לקריאה על תואר במדעי החיים

שלח
לימודי ניהול

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול וכלכלה

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ופסיכולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובמדע-המדינה ויחסים בין-לאומיים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובסוציולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובתקשורת

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול במדעי הקוגניציה

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בכלכלה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בניהול משאבי אנוש

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בלוגיסטיקה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המדינה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בתקשורת

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במשפט עסקי

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחשבונאות

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחינוך

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת ניהול

לימודי הנדסת תוכנה
לימודי חינוך
לימודי כלכלה
לימודי הנדסת תעשייה וניהול
לימודי פסיכולוגיה

   תוכנית לימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובניהול

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בפסיכולוגיה ובכלכלה

   תואר ראשון - מסלול פסיכולוגיה בשילוב לימודי מדעי המדינה ויחסים בינ"ל

   תואר ראשון בפסיכולוגיה וסוציולוגיה

   תכנית לימודים תואר ראשון בלימודי פסיכולוגיה וחטיבת לימודי חינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ולימודי תקשורת

   תואר בפסיכולוגיה וחינוך (מגמת ליקויי למידה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ומדעי החיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי ניהול

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת כלכלה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ולימודי חטיבה במדעי המדינה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי תקשורת

   תוכנית לימודים לתואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

תואר במדעי החברה
לימודי תואר ראשון במדעי החיים
לימודי מדעי המדינה ויחסים בין לאומיים
לימודי מדעי המחשב
לימודי מדעי הקוגניציה
לימודי מדעים
לימודי סוציולוגיה
לימודי ראיית חשבון
לימודי תקשורת
לימודי יחסים בינלאומיים
האוניברסיטה הפתוחה - תואר ראשון
תכנית המקפצה
מאמרים