תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ומדעי החיים

שלח לחבר הדפס עמוד


בוגר אוניברסיטה, תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ומדעי החיים 

אין לראות ברשימה זו משום המלצה לרישום לקורסים , יש להיוועץ עם יועץ אקדמי לפני ביצוע הרישום.

לימודי תשתית

קורסי חובה משותפים (לפחות 28 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א פ 3
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב פ 3
שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו ר 4
התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות ר 3
 יסודות הפיזיקה א פ 3
 יסודות הפיזיקה לביולוגים א  פ
 יסודות הפיזיקה ב  ר
 יסודות הפיזיקה לביולוגים ב  ר  3
 יסודות הפיזיקה  פ3+ר3

קורס רמה נ"ז
כימיה כללית ר 6
כימיה כללית א ר 4
כימיה כללית ב לביולוגים ר 2
 כימיה כללית ב ר 4

קורס רמה נ"ז
כימיה אורגנית לביולוגים ר 3
כימיה אורגנית ר 6

לימודי פסיכולוגיה (52 נ"ז)

קורסי חובה (40 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מבוא לפסיכולוגיה פ 6
פסיכולוגיה קוגנטיבית ר 6
פסיכולוגיה חברתית ר 6
 פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות ר 4
 אישיות:תאוריה ומחקר ר 4
מבחנים פסיכולוגיים: תאוריה ומעשה ר 4
 פסיכולוגיה פיזיולוגית -קורס שנתי ר 6
פסיכופתולוגיה ר 4
 השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך קורסי בחירה ( 12 נ"ז מתקדמות)

קורס רמה נ"ז
הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי מ 6
 קשב חזותי מ 6
היסטוריה של הפסיכולוגיה מ 6
  שינה והפרעות שינה בילדות מ 6
 נוירופסיכולוגיה קוגנטיבית מ 6
  מוח וקוגניציה מ 6
 פסיכולוגיה בין-תרבותית מ 6
הזדהות עם קבוצות מ 6
 ליקויי קריאה מ 6
ליקויי למידה בחשבון:היבטים קוגנטיבים, נוירופסיכולוגיים וחינוכיים מ 6
 השפעת לחץ וחרדה בינקות על התפקוד בבגרות: מחקר בבעלי חיים מ 6
סמינר מחקר בפסיכולוגיה- למצטיינים מ 6
התנסות בעבודה מעשית בפסיכולוגיה - -

דרישות סמינריוניות

עבודה סמינריונית אחת אמיפירית בפסיכולוגיה.

לימודי מדעי החיים (לפחות 47 נ"ז)

קורסי חובה (21 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
ביולוגיה כללית א: התא,גנטיקה, אבולוציה ומגוון
פ 6
ביולוגיה כללית ב: מבנה ותפקוד של צמחים ובעלי חיים, אקולוגיה ר 6
ביוכימיה א: חלבונים- מבנה ותפקוד
ר 3
התא :מבנה ופעילות (מתכונת שנתית)
ר 6
התא :מבנה ופעילות (מתכונת סמסטריאלית) ר 6

קורסי בחירה (לפחות 23 נ"ז) מקבוצות א, ב, ג

קבוצה א 6-12 נ"ז

קורס רמה נ"ז
אקולוגיה ר 4
גנטיקה ר6+מ2 8
החולייתנים ר 6
נושאים בהתנהגות בעלי חיים ר 3
עולם החיידקים ר 6
צומח וצמחים ר 6

קבוצה ב 9-15 נ"ז ובהן לפחות 9 נ"ז מתקדמות

קורס רמה נ"ז
ביוכימיה ב:פחמימות,ליפידים ,חומצות גרעין ר 3
 ביולוגיה התפתחותית :תופעות ,עקרונות ושאלות פתוחות ר 4
החרקים ר 3
סימביוזה:חיים ביחד של יצורים (סיור) ר 1
עולם הנגיפים ר 3
עקרונות הביוטכנולוגיה ר 3
ביולוגיה של חולייתנים במבט ישראלי ר 3
צומח ארץ ישראל מ 3
 אבולוציה  מ
 אימונולוגיה  מ  6
 ביואינפורמטיקה: אנליזה של רצפים וגנומים  מ
 עד מאה ועשרים  מ  3
 פיזיולוגיה של מערכות באדם  מ
 פרקים בפיזיולוגיה של הצמח  מ  6
 פרויקט מחקר במדעי החיים  מ
 רביית היונקים  מ  4
 תאי עצב: מבוא לנוירוביולוגיה  מ

קבוצה ג קורס מעבדה אחד (לפחות 2 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מעבדה בביוטכנולוגיה ר 2
מעבדה בביוכימיה של חלבונים ר 2
מעבדה בביולוגיה מולקולרית ר2+מ1 3
מעבדה בביולוגיה של התא ר 2
מעבדה: אימונולוגיה ר 2
מעבדת שדה בביולוגיה: התנהגות חברתית של הזנבן הערבי ר2+מ2 4

דרישות סמינריוניות

קורסי חובה (3 נ"ז)

קורס סמינריוני אחד במדעי החיים

קורס רמה נ"ז
הבסיס הגנטי מולקולרי של מחלות סרטניות
מס 3
היבטים ביולוגיים של תאים יצרניים
מס 3
הנדסה גנטית בצמחים :היבטים מחקריים ויישומים בחקלאות
מס 3
הסתגלות והתאמה לעקות סביבה בצמחים
מס 3
בקרת ההתפתחות בצמחים
מס 3
חיידקים בתעשיה
מס 3
חמצן: אספקטים כימיים וביולוגים מס 3
 נושאים נבחרים באימונולוגיה מס 3
מגוון ביולוגי ושמירת טבע מס 3
סימביוזה: חיים ביחד של יצורים
מס 3
קולטנים והמרת אותות
מס 3
קורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי החיים
מס 3
רעלים והרעלות (נושאים נבחרים בטוקסיקולוגיה )
מס 3
שעונים ביולוגים
מס 3
תאי גזע: ממחקר בסיסי ליישומים רפואיים  מס 3
 תקשורת כימית בין בעלי חיים  מס 3

דרישות כלליות לתואר הדו חוגי:
• צבירת נקודות זכות לתואר
• הוכחת ידע באנגלית
• הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
• עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים 

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

למידע נוסף שעשוי לעניין אותך:
לימודי תואר ראשון
לימודי פסיכולוגיה
תואר ראשון במדעי החיים

שלח
לימודי ניהול

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול וכלכלה

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ופסיכולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובמדע-המדינה ויחסים בין-לאומיים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובסוציולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובתקשורת

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול במדעי הקוגניציה

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בכלכלה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בניהול משאבי אנוש

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בלוגיסטיקה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המדינה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בתקשורת

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במשפט עסקי

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחשבונאות

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחינוך

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת ניהול

לימודי הנדסת תוכנה
לימודי חינוך
לימודי כלכלה
לימודי הנדסת תעשייה וניהול
לימודי פסיכולוגיה

   תוכנית לימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובניהול

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בפסיכולוגיה ובכלכלה

   תואר ראשון - מסלול פסיכולוגיה בשילוב לימודי מדעי המדינה ויחסים בינ"ל

   תואר ראשון בפסיכולוגיה וסוציולוגיה

   תכנית לימודים תואר ראשון בלימודי פסיכולוגיה וחטיבת לימודי חינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ולימודי תקשורת

   תואר בפסיכולוגיה וחינוך (מגמת ליקויי למידה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ומדעי החיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי ניהול

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת כלכלה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ולימודי חטיבה במדעי המדינה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי תקשורת

   תוכנית לימודים לתואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

תואר במדעי החברה
לימודי תואר ראשון במדעי החיים
לימודי מדעי המדינה ויחסים בין לאומיים
לימודי מדעי המחשב
לימודי מדעי הקוגניציה
לימודי מדעים
לימודי סוציולוגיה
לימודי ראיית חשבון
לימודי תקשורת
לימודי יחסים בינלאומיים
האוניברסיטה הפתוחה - תואר ראשון
תכנית המקפצה
מאמרים