תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה

שלח לחבר הדפס עמוד

תכנית לימודי ניהול עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה, בוגר אוניברסיטה לתואר ראשון - (לפחות 108 נ"ז)

לימודי תשתית

קורסי חובה  (20 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
חשבון דיפרנצאלי לתלמידי כלכלה וניהול פ 3
מבוא למיקרו כלכלה פ 3
מבוא למקרו כלכלה פ 4
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א פ 3
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב פ 3
שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו ר 4

לימודי ניהול (64 נ"ז)

קורסי חובה (36 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
התנהגות אירגונית ר 6
התנהגות צרכנים או ר 6
ניהול משאבי אנוש ר 6
ניהול השיווק ר 6
תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים ר 6
ניהול טכנולוגיה וחדשנות ר 6
יסודות החשבונאות ר 6קורסי בחירה ( 28 נ"ז)

בבחירה יש לכלול לפחות 18 נ"ז מתקדמות.

קורס רמה נ"ז
דיני חוזים פ 6
התנהגות צרכנים או ר 6
ניהול משאבי אנוש ר 6
כלכלה ניהולית ר 6
ניהול התפעול 1 ר 6
מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר ר 6
יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים ר 3
תכנון ניתוח ועיצוב מערכות מידע ר 6

קורס רמה נ"ז
ניהול אסטרטגי מ 6
יחסי עבודה מ 6
מתודולוגיה של סקרים מ 6
מוסר ועסקים מ 6
דיני עבודה מ 6
ניתוח דוחות פיננסים מ 6
שיפוט והערכה בתנאי אי ודאות לתלמידי ניהול וכלכלה מ 6
ניהול הפרסום מ 6
שיווין הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה מ 6
מערכות מידע תחרויותיות- אסטרטגיות מ 6
תכנון מערכות דינמיות בזמן: יישום למשאבי אנוש מ 6
בטחון סוציאלי מ 6
ניהול בין לאומי מ 6
דיני תאגידים מ 4
דינמיקה של משא ומתן מ 4
חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימשיה בכלכלה וניהול מ 3
תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי מ 6

לימודי חטיבה בפסיכולוגיה (26 נ"ז)

קורסי חובה (6 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מבוא לפסיכולוגיה פ 6
 השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך  1 - -

קורסי בחירה (14-18 נ"ז)

לפחות 3 קורסים מבין:

קורס רמה נ"ז
פסיכולוגיה קוגנטיבית ר 6
פסיכולוגיה חברתית ר 6
 פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות ר 4
 אישיות:תאוריה ומחקר ר 4
 פסיכולוגיה פיזיולוגית -קורס שנתי ר 6

לפחות 6 נ"ז מתקדמות מבין:

קורס רמה נ"ז
קשב חזותי מ 6
הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי 5 מ 6
 פסיכולוגיה בין-תרבותית מ 6
 הזדהות עם קבוצות מ 6
 היסטוריה של הפסיכולוגיה מ 6
 ליקויי קריאה מ 6
 ליקויי למידה בחשבון מ 6
 שינה והפרעות שינה בילדות מ 6
 נוירופסיכולוגיה קוגנטיבית  6 מ 6
 מוח וקוגניציה מ 6


דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות. אחת בניהול ואחת בניהול או בקורס מתקדם בחטיבה בפסיכולוגיה.

דרישות כלליות ללימודי תואר ראשון:
• צבירת נקודות זכות לתואר
• הוכחת ידע באנגלית
• הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

*לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

למידע נוסף על:
לימודי ניהול
לימודי פסיכולוגיה

שלח
לימודי ניהול

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול וכלכלה

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ופסיכולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובמדע-המדינה ויחסים בין-לאומיים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובסוציולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובתקשורת

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול במדעי הקוגניציה

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בכלכלה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסי עבודה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בלוגיסטיקה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המדינה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בתקשורת

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במשפט עסקי

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחשבונאות

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחינוך

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת ניהול

לימודי הנדסת תוכנה
לימודי חינוך
לימודי כלכלה

   תכנית לימודים - תואר ראשון בכלכלה

   תכנית לימודים - תואר ראשון בכלכלה ובסוציולוגיה

   תכנית לימודים - תואר ראשון בכלכלה ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תכנית לימודים - תואר ראשון בכלכלה ובמדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

   תכנית לימודים - תואר ראשון בכלכלה ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תכנית לימודים - תואר ראשון בכלכלה עם לימודי חטיבה בניהול

   תכנית לימודים - תואר ראשון בכלכלה עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תכנית לימודים - תואר ראשון בכלכלה עם לימודי חטיבה במדע המדינה

   תכנית לימודים - תואר ראשון בכלכלה עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תכנית לימודים - תואר ראשון בכלכלה עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה

   תכנית לימודים - תואר ראשון בכלכלה עם לימודי חטיבה בתקשורת

   תכנית לימודים - תואר ראשון בכלכלה עם לימודי חטיבה בחשבונאות

   תכנית לימודים - תואר ראשון בכלכלה עם לימודי חטיבה בחינוך

   תכנית לימודים - תואר ראשון בכלכלה עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

   תכנית לימודים - תואר ראשון בכלכלה עם לימודי חטיבה כללית במדעי החברה

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול וכלכלה

   תכנית לימודים - תואר ראשון בפסיכולוגיה וכלכלה

   תכנית לימודים - תואר ראשון בסוציולוגיה וכלכלה

לימודי הנדסת תעשייה וניהול
לימודי פסיכולוגיה

   תוכנית לימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה

   תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת מדעי ההתנהגות

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובניהול

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בפסיכולוגיה ובכלכלה

   תואר ראשון - מסלול פסיכולוגיה בשילוב לימודי מדעי המדינה ויחסים בינ"ל

   תואר ראשון בפסיכולוגיה וסוציולוגיה

   תכנית לימודים תואר ראשון בלימודי פסיכולוגיה וחטיבת לימודי חינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ולימודי תקשורת

   תואר בפסיכולוגיה וחינוך (מגמת ליקויי למידה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ומדעי החיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי ניהול

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת כלכלה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ולימודי חטיבה במדעי המדינה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי תקשורת

   תוכנית לימודים לתואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

לימודי מדעי ההתנהגות
לימודי תואר ראשון במדעי החיים
לימודי מדעי המדינה
לימודי מדעי המחשב
לימודי מדעי הקוגניציה
לימודי מדעים
לימודי סוציולוגיה
לימודי ראיית חשבון
לימודי תקשורת
לימודי יחסים בינלאומיים
תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה
תכנית המקפצה
מאמרים