תואר ראשון במדעי החיים בהדגשת ביוטכנולוגיה

שלח לחבר הדפס עמוד


בוגר אוניברסיטה במדעי החיים בהדגשת ביוטכנולוגיה  

אין לראות ברשימה זו משום המלצה לרישום לקורסים , יש להיוועץ עם יועץ אקדמי לפני ביצוע הרישום.

קורסי חובה (28-33נ"ז)

לימודי תשתית

קורס רמה נ"ז
מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים ר 3
הסקה סטטיסטית ר 4

 יסודות הפיזיקה א פ 3
 יסודות הפיזיקה לביולוגים א  פ
 יסודות הפיזיקה ב  ר
 יסודות הפיזיקה לביולוגים ב  ר  3
 יסודות הפיזיקה  פ3+ר3

קורס רמה נ"ז
כימיה כללית ר 6
כימיה כללית א ר 4
כימיה כללית ב לביולוגים ר 2
 כימיה כללית ב ר 4
כימיה אורגנית לביולוגים ר 3
כימיה אורגנית ר 6
 ניהול טכנולוגיה וחדשנות ר 6

לימודי מדעי החיים

קורסי חובה (59 נ"ז)

מתוכן 15 נ"ז מתקדמות

קורס רמה נ"ז
ביולוגיה כללית א: התא,גנטיקה, אבולוציה ומגוון
פ 6
ביולוגיה כללית ב: מבנה ותפקוד של צמחים ובעלי חיים, אקולוגיה ר 6
ביוכימיה א: חלבונים- מבנה ותפקוד
ר 3
 ביוכימיה ב:פחמימות,ליפידים ,חומצות גרעין ר 3
התא :מבנה ופעילות (מתכונת שנתית)
ר 6
התא :מבנה ופעילות (מתכונת סמסטריאלית) ר 6
 גנטיקה ר6+מ2 8
 עולם החיידקים ר 6
 עולם הנגיפים ר 3
 עקרונות הביוטכנולוגיה ר 3
 מעבדה בביוטכנולוגיה ר 2
 אימונולוגיה מ 6
 ביואינפורמטיקה: אנליזה של רצפים וגנומים מ 4
 חיידקים בתעשיה מס 3
 היבטים ביולוגיים של תאים יצרניים מס 3לימודי מדעי החיים :בחירה

לפחות 14 נ"ז 

בלימודי הבחירה יש לכלול לפחות 6 נ"ז מתקדמות

קורס רמה נ"ז
אקולוגיה ר 4
החולייתנים ר 6
 ביולוגיה התפתחותית :תופעות ,עקרונות ושאלות פתוחות ר 4
קריאה ביקורתית של מאמרים ותכנון מחקר ר 2
אבולוציה מ 4
עד מאה ועשרים מ 3
רביית היונקים מ 4
 תאי עצב: מבוא לנוירוביולוגיה מ 6
 פרקים בפיזיולוגיה של הצמח מ 6
פיזיולוגיה של מערכות באדם מ 6
 פרויקט מחקר במדעי החיים מ 4

 קורס מעבדה (2 נ"ז)

אחד מקורסי המעבדה הבאים:

קורס רמה נ"ז
מעבדה: אימונולוגיה ר 2
 מעבדה בביולוגיה של התא ר 2
מעבדה בביוכימיה של חלבונים ר 2
מעבדה כימיה כללית ר 2
 מעבדה כימיה אורגנית ר 2
מעבדה בביולוגיה מולקולרית ר 2

דרישות סמינריוניות : 3 נ"ז מתקדמות

קורס רמה נ"ז
היבטים ביולוגיים של תאים יצרניים
מס 3
הנדסה גנטית בצמחים :היבטים מחקריים ויישומים בחקלאות
מס 3
הסתגלות והתאמה לעקות סביבה בצמחים
מס 3
בקרת התפתחות בצמחים מס 3
חיידקים בתעשיה
מס 3
חמצן: אספקטים כימיים וביולוגים מס 3
 נושאים נבחרים באימונולוגיה מס 3
נושאים נבחרים בנוירוביולוגיה מס 3
נושאים נבחרים בביולוגיה של התא מס 3
סימביוזה:חיים ביחד של יצורים מס 3
פרויקט אינטגרטיבי בלימודי שדה מס 3
קולטנים והמרת אותות מס 3
קורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי החיים מס 3
רעלים והרעלות (נושאים נבחרים בטוקסיקולוגיה )  מס 3
שעונים ביולוגים  מס 3
 תאי גזע: ממחקר בסיסי ליישומים רפואיים מס 3
תקשורת כימית בין בעלי חיים מס 3

 

דרישות כלליות לתואר
• צבירת נקודות זכות לתואר
• הוכחת ידע באנגלית
• הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
• קורס מרחיב דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

למידע נוסף על לימודי תואר ראשון במדעי החיים

שלח
לימודי ניהול

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול וכלכלה

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ופסיכולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובמדע-המדינה ויחסים בין-לאומיים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובסוציולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובתקשורת

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול במדעי הקוגניציה

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בכלכלה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בניהול משאבי אנוש

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בלוגיסטיקה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המדינה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בתקשורת

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במשפט עסקי

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחשבונאות

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחינוך

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת ניהול

לימודי הנדסת תוכנה
לימודי חינוך
לימודי כלכלה
לימודי הנדסת תעשייה וניהול
לימודי פסיכולוגיה

   תוכנית לימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובניהול

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בפסיכולוגיה ובכלכלה

   תואר ראשון - מסלול פסיכולוגיה בשילוב לימודי מדעי המדינה ויחסים בינ"ל

   תואר ראשון בפסיכולוגיה וסוציולוגיה

   תכנית לימודים תואר ראשון בלימודי פסיכולוגיה וחטיבת לימודי חינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ולימודי תקשורת

   תואר בפסיכולוגיה וחינוך (מגמת ליקויי למידה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ומדעי החיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי ניהול

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת כלכלה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ולימודי חטיבה במדעי המדינה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי תקשורת

   תוכנית לימודים לתואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

תואר במדעי החברה
לימודי תואר ראשון במדעי החיים
לימודי מדעי המדינה ויחסים בין לאומיים
לימודי מדעי המחשב
לימודי מדעי הקוגניציה
לימודי מדעים
לימודי סוציולוגיה
לימודי ראיית חשבון
לימודי תקשורת
לימודי יחסים בינלאומיים
האוניברסיטה הפתוחה - תואר ראשון
תכנית המקפצה
מאמרים