תואר ראשון בתקשורת

שלח לחבר הדפס עמוד


בוגר אוניברסיטה בתקשורת  

אין לראות ברשימה זו משום המלצה לרישום לקורסים , יש להיוועץ עם יועץ אקדמי לפני ביצוע הרישום.

לימודי תשתית 

קורסי חובה (20-21 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
יסודות המחקר הכמותי א:עקרונות המחקר ועיצובו ר 4
יסודות המחקר הכמותי ב :ניתוח נתונים סטטיסטיים ר 4
שיטות מחקר איכותניות ר 3
מבוא לחשיבה חברתית פ 3

וכן אחד מבין:

קורס רמה נ"ז
מבוא למיקרו כלכלה פ 3
מבוא למקרו כלכלה פ 4
מבוא לסוציולוגיה פ 6
מבוא לפסיכולוגיה פ 6
התנהגות ארגונית מקרו ר 6
מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה ר 6
מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים ר 6לימודי תקשורת (70 נ"ז)

קורסי חובה (44 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מבוא ללימודי תקשורת  ר 6
תקשורת בישראל ר 3
תקשורת :טכנולוגיה ,חברה, תרבות ר 6
שיח התקשורת ר 4
לגדול עם הטלויזיה והאינטרנט :המסכים בחייהם של ילדים ובני נוער ר 6
 תקשורת ודעת קהל  ר 4
 מבוא למדיה חדשים ר 4
 דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית בישראל  ר 3
 סוציולוגיה של התרבות  ר 6

קורסי בחירה (לפחות 18 נ"ז)

יש לבחור 3 קורסים מתקדמים מבין:

קורס רמה נ"ז
תקשורת כתרבות מ 6
 משחק, משחקים ומשחקיות במדיה מודרנים מ 6
דיגטיליות בתרבות ובחיי היומיום מ 6
יריבים או שותפים : יחסי דמוקרטיה ותקשורת מ 6
סמינר למצטיינים: סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת מ 6

סדנאות חובה (8 נ"ז)

יש לבחור 4 סדנאות מבין:

קורס רמה נ"ז
סדנת עיתונות בעידן הדיגטלי ר 2
עיתונות מעשית בעידן הדיגטלי: סדנה והתמחות ר 2
יחסי דובר הלכה למעשה: סדנה והתמחות ר 2
סדנה בעריכת וידאו בעידן דיגיטלי ר 2
סדנת רדיו ר 2
סדנה ביחסי ציבור ר 2
ממנועי חיפוש לרשתות חברתיות: חיפוש ניטור ומדדי השפעה מקוונים ר 2

לימודי בחירה חופשית

בלימודי הבחירה החופשית חובה ללמוד קורס מרחיב דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי דעת במדעי רוח או במדעים.

כמו כן יש להשלים את מכסת הנקודות זכות הנדרשות ל-108 ולכלול לפחות 6 נ"ז מתקדמות.

דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות בתקשורת, שמהן לפחות עבודה אחת אמפירית.

דרישות כלליות לתואר 
• צבירת נקודות זכות לתואר
• הוכחת ידע באנגלית
• הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

  לקריאה נוספת על תואר ראשון במדעי החיים ועל תואר ראשון בתקשורת

שלח
לימודי ניהול

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול וכלכלה

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ופסיכולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובמדע-המדינה ויחסים בין-לאומיים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובסוציולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובתקשורת

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול במדעי הקוגניציה

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בכלכלה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בניהול משאבי אנוש

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בלוגיסטיקה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המדינה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בתקשורת

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במשפט עסקי

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחשבונאות

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחינוך

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת ניהול

לימודי הנדסת תוכנה
לימודי חינוך
לימודי כלכלה
לימודי הנדסת תעשייה וניהול
לימודי פסיכולוגיה

   תוכנית לימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובניהול

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בפסיכולוגיה ובכלכלה

   תואר ראשון - מסלול פסיכולוגיה בשילוב לימודי מדעי המדינה ויחסים בינ"ל

   תואר ראשון בפסיכולוגיה וסוציולוגיה

   תכנית לימודים תואר ראשון בלימודי פסיכולוגיה וחטיבת לימודי חינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ולימודי תקשורת

   תואר בפסיכולוגיה וחינוך (מגמת ליקויי למידה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ומדעי החיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי ניהול

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת כלכלה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ולימודי חטיבה במדעי המדינה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי תקשורת

   תוכנית לימודים לתואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

תואר במדעי החברה
לימודי תואר ראשון במדעי החיים
לימודי מדעי המדינה ויחסים בין לאומיים
לימודי מדעי המחשב
לימודי מדעי הקוגניציה
לימודי מדעים
לימודי סוציולוגיה
לימודי ראיית חשבון
לימודי תקשורת
לימודי יחסים בינלאומיים
האוניברסיטה הפתוחה - תואר ראשון
תכנית המקפצה
מאמרים