טפסי רישום לקורסים חוץ אקדמים

שלח לחבר הדפס עמוד

רישום לקורסים חוץ אקדמיים

ניתן להירשם לאחד מהקורסים ביחידה ללימודים חוץ אקדמיים מבלי להגיע למכללה, וזאת לאחר מעבר שיחת ייעוץ עם אחד מיועצי הלימודים שלנו. יש למלא את טופס הרישום המתאים לקורס אליו אתם נרשמים, לבחור אמצעי תשלום ולהעבירו למכללת רמת גן באמצעות פקס או דוא"ל.


טופס הרישום קורסי חשבונאות

טופס הרשמה קורסי ניהול

טופס הרשמה קורס הדפסה בתלת מימד

טופס הרשמה קורס היין

טופס בקשה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי

מדיניות תשלומים

תשלום באמצעות כרטיס אשראי
ניתן לחלק לתשלומים שיסתיימו לפני תום הקורס, בתיאום עם יועץ הלימודים. לחלופין ניתן לשלם בעסקת קרדיט ב-18 תשלומים.
באחריות הסטודנט לעדכן פרטי כרטיס אשראי באחת מהדרכים הבאות:
מילוי טופס מתאים במשרדי הרישום במכללה
מילוי טופס פרטי אשראי והעברתו למכללה באמצעות פקס: 03-6710030 או בדוא"ל: ea-info@rgc.co.il

תשלום בהמחאות (צ'קים)
תשלום בשיקים יתבצע רק במשלוח בדואר או בנוכחות הסטודנט במשרדי הרישום במכללה. את התשלומים ניתן לחלק ל- 12 תשלומים שווים. תאריך השיקים צריך להיות אחיד בכל התשלומים (למשל: ה-5 לכל חודש), כאשר הראשון ביניהם יהיה לא יאוחר משבוע מפתיחת הקורס.
במקרה של משלוח בדואר, יש לשלוח במעטפה בצירוף טופס הרישום לכתובת הבאה**:
מכללת רמת גן – היחידה ללימודים חוץ אקדמיים בניין 5
רחוב פנחס רוטנברג 87
רמת גן, 5217502

תשלום באמצעות קרן פיקדון חיילים
לצורך ביצוע התשלום באמצעות קרן פיקדון חיילים על הנרשם לאסוף שובר תשלום מהמכללה, איתו ייגש לסניף בנק. לאחר ביצוע הפעולה בבנק קיימות שתי אפשרויות:
1.בדרך כלל בנקאי יחתום על גבי השובר והתשלום יעבור ישירות למכללת רמת גן. במקרה זה על הנרשם להעביר למכללה צילום של השובר החתום, בפקס או בדוא"ל.
2.במקרים מסוימים הבנקאי ימסור לנרשם שיק בנקאי לפקודת המכללה. במקרה זה יש להעביר את הצ'ק למכללה, כמפורט בסעיף הקודם.

תשלום באמצעות קרן שכ"ל (שקט כלכלי לסטודנט)
למכללת רמת גן שיתוף פעולה עם הקרן, שמסייעת לסטודנטים בכל רחבי הארץ לממן את שכר הלימוד שלהם. ניתן לקבל מהקרן את כל המידע, בטלפון 03-9635746.
בכפוף לאישור הקרן, ניתן לממן את הלימודים בפריסה של 18 תשלומים ללא ריבית והצמדה.
בנוסף, בכפוף לאישור הקרן, ניתן לפרוס עד 60 תשלומים, בתנאים נוחים במיוחד .
על מנת לשריין מקום בקורס יש לשלם דמי רישום במזומן ולהשאיר שיק דחוי בעלות הקורס, שיוחזר לאחר העברת התשלום מהקרן. אם אין שיק, ניתן להשאיר פרטי אשראי לערבון. אם הקורס יתחיל והתשלום לא יוסדר באמצעי אחר, כרטיס האשראי יחויב לאחר שבועיים מפתיחת הקורס.


**המשלוח בדואר הינו באחריות הסטודנט בלבד, מומלץ לשלוח בדואר רשום