טפסי רישום 2018ג

שלח לחבר הדפס עמוד

טפסי רישום סמסטר 2018ג

על הסטודנט למלא את הטפסים הבאים ולשלוח אותם חזרה למכללה באמצעות פקס: 03-6710055 או בדוא"ל: ba2@rgc.co.il

סטודנט חדש: יש למלא את הטפסים  1,2,3,5

סטודנט ותיק אשר שילם דמי מכללה לכל התואר: יש למלא את הטפסים 1,2

סטודנט ותיק אשר חייב בדמי מכללה: יש למלא את הטפסים 1,2,3

  1. טופס התחייבות 2018ג
  2. הרשמה באשראי לאו"פ 2018ג
  3. הרשאה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי לסטודנט ותיק 2018ג
  4. בקשת הרשמה לסטודנט חדש 2018ג (טופס זה לא ניתן לשלוח במייל ואו בפקס)
  5. תשלום דמי מכללה עד סוף התואר (לסטודנטים חדשים)
  6. תשלום דמי מכללה עד סוף התואר (לסטודנטים שנה ב')
  7. תשלום דמי מכללה עד סוף התואר (לסטודנטים שנה ג')

חזרה למידע על טפסי הרישום למכללה