טפסי רישום 2019ג

שלח לחבר הדפס עמוד

טפסי רישום סמסטר 2019ג

על הסטודנט למלא את הטפסים הבאים ולשלוח אותם חזרה למכללה באמצעות פקס: 03-6710055 או בדוא"ל: ba1@rgc.co.il

סטודנט חדש: יש למלא את הטפסים  1,2,3,5

סטודנט ותיק אשר שילם דמי מכללה לכל התואר: יש למלא את הטפסים 1,2

סטודנט ותיק אשר חייב בדמי מכללה: יש למלא את הטפסים 1,2,3

  1. טופס התחייבות 2019ג
  2. הרשמה באשראי לאו"פ 2019ג
  3. הרשאה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי לסטודנט ותיק 2019ג
  4. בקשת הרשמה לסטודנט חדש 2019ג (טופס זה לא ניתן לשלוח במייל ואו בפקס)
  5. תשלום דמי מכללה חד פעמי (לסטודנטים חדשים)
  6. תשלום דמי מכללה חד פעמי (לסטודנטים שנה ב')
  7. תשלום דמי מכללה חד פעמי (לסטודנטים שנה ג')
  8. נספח לתלמידי מדעי המחשב

חזרה למידע על טפסי הרישום למכללה