בוגר האוניברסיטה במדעי החברה בהדגשת מנהל ומדיניות ציבורית

שלח לחבר הדפס עמוד


בוגר אוניברסיטה במדעי החברה בהדגשת מנהל ומדיניות ציבורית  (סה"כ 108 נ"ז)

אין לראות ברשימה זו משום המלצה לרישום לקורסים , יש להיוועץ עם יועץ אקדמי לפני ביצוע הרישום.

לימודי תשתית 

קורסי חובה  (14-15 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מבוא לחשיבה חברתית פ 3
יסודות המחקר הכמותי א:עקרונות המחקר ועיצוב  1 ר 4
יסודות המחקר הכמותי ב :ניתוח נתונים סטטיסטיים 2 ר 4
מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה 3 ר 6
ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל ר 6
 התנהגות ארגונית ר 6

לימודי מנהל ומדיניות ציבורית (75 נ"ז)

קורסי חובה (30 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מבוא למנהל וניהול ציבורי ר 6
מדיניות ציבורית ר 6
יסודות השלטון המקומי ר 6
דמוקרטיות ודיקטטורות:פוליטיקה השוואתית ר 6
הכלכלה המדינית:עיון במקרה הישראלי מ 6קורסי בחירה (45 נ"ז)

בבחירה יש לכלול לפחות 12 נ"ז מתקדמות.

קורס רמה נ"ז
סדנה:מדיניות ציבורית,צבא וביטחון ר 4
סדנה:מדיניות מרחבית, קרקע ותכנון ר 4
סדנה:סוגיות במינהל ציבורי בישראל ר 4
סדנה במדיניות ציבורת בעידן הגלובלי ר 4

אשכול א:כלים ניהולים ותהליכים ארגוניים -12 נ"ז, ובהן לפחות 6 נ"ז

ניהול משאבי אנוש ר 6
תכנון ,ניתוח ועיצוב מערכות מידע ר 6
כלכלה ניהולית ר 6
תורת המימון: ניהול פננסי של גופים עסקיים ר 6
תרבות ארגונית מ 6
דינמיקה של משא ומתן מ 4
מערכות מידע תחרויותיות- אסטרטגיות מ 6
ניהול אסטרטגי מ 6
שיווין הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה מ 6
יחסי עבודה מ 6

אשכול ב:חברה ,פוליטיקה,כלכלה מדיניות ויחסי מדינה -חברה -21 נ"ז ,ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות

חברה ,פוליטיקה וכלכלה ר 6
תקשורת ודעת קהל ר 6
מבוא למשפט ויסודות המשפט ר 4
בין מדינה לחברה :סוציולוגיה של הפוליטיקה ר 6
החברה הערבית בישראל ר 6
משטרים דמוקרטים ר 6
מבוא למחשבה מדינית ר 6
 ביטחון סוציאלי מ 6
 תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל מ 6
 אזרחות:תאוריה ופוליטיקה  מ 6
 תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי מ 6

בחירה חופשית 

קורס מרחיב דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי דעת במדעי הרוח או במדעים להשלמת מכסת נקודות הזכות לתור ל- 108 נ"ז.בתוכנית כולה נדרש לצבור לפחות 24 נ"ז מתקדמות.

דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות במנהל ומדיניות ציבורית בקורסים מתקדמים מלימודי הבחירה במינהל ומדיניות ציבורית.

דרישות כלליות לתואר 
• צבירת נקודות זכות לתואר
• הוכחת ידע באנגלית
• הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
• קורס מרחיב דעת 

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

לקריאה נוספת על לימודי מדעי המדינה

 

שלח
לימודי ניהול

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול וכלכלה

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ופסיכולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובמדע-המדינה ויחסים בין-לאומיים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובסוציולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובתקשורת

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול במדעי הקוגניציה

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בכלכלה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בניהול משאבי אנוש

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בלוגיסטיקה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המדינה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בתקשורת

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במשפט עסקי

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחשבונאות

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחינוך

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת ניהול

לימודי הנדסת תוכנה
לימודי חינוך
לימודי כלכלה
לימודי הנדסת תעשייה וניהול
לימודי פסיכולוגיה

   תוכנית לימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובניהול

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בפסיכולוגיה ובכלכלה

   תואר ראשון - מסלול פסיכולוגיה בשילוב לימודי מדעי המדינה ויחסים בינ"ל

   תואר ראשון בפסיכולוגיה וסוציולוגיה

   תכנית לימודים תואר ראשון בלימודי פסיכולוגיה וחטיבת לימודי חינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ולימודי תקשורת

   תואר בפסיכולוגיה וחינוך (מגמת ליקויי למידה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ומדעי החיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי ניהול

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת כלכלה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ולימודי חטיבה במדעי המדינה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי תקשורת

   תוכנית לימודים לתואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

תואר במדעי החברה
לימודי תואר ראשון במדעי החיים
לימודי מדעי המדינה ויחסים בין לאומיים
לימודי מדעי המחשב
לימודי מדעי הקוגניציה
לימודי מדעים
לימודי סוציולוגיה
לימודי ראיית חשבון
לימודי תקשורת
לימודי יחסים בינלאומיים
האוניברסיטה הפתוחה - תואר ראשון
תכנית המקפצה
מאמרים