בוגר האוניברסיטה במדע המדינה ומדיניות ציבורית

שלח לחבר הדפס עמוד


בוגר אוניברסיטה במדע המדינה ומדיניות ציבורית 

אין לראות ברשימה זו משום המלצה לרישום לקורסים , יש להיוועץ עם יועץ אקדמי לפני ביצוע הרישום.

א. לימודי מדע המדינה ומדיניות ציבורית: חובה ובחירה- לפחות 105 נ"ז 

קורסי חובה  (69 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מבוא למיקרו כלכלה פ 3
מבוא למקרו כלכלה פ 4
מבוא לפוליטיקה השוואתית ר 6
יסודות המחקר הכמותי א:עקרונות המחקר ועיצוב  1 ר 4
יסודות המחקר הכמותי ב :ניתוח נתונים סטטיסטיים 2 ר 4
מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה  ר 6
ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל ר 6
 מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים ר 6

קורס רמה נ"ז
מבוא למנהל וניהול ציבורי ר 6
מדיניות ציבורית ר 6
מבוא למחשבה מדינית ר 6
המשפט המינהלי של ישראל ר 6
פוליטיקה, ממשל ומדיניות: תיאוריה ויישום מ 6קורסי בחירה ( לפחות 36 נ"ז)

בבחירה יש לכלול לפחות 18 נ"ז מתקדמות.

  •  אשכול קורסי בחירה סדנאיים במדיניות ציבורית-12 נ"ז
  • שניים מתוך הקורסים הבאים:
קורס רמה נ"ז
פרויקט שטח:מדיניות מרחבית, קרקע ותכנון ר 6
פרויקט מחקר:סוגיות במינהל ציבורי בישראל ר 6
פרויקט מחקר:מדיניות ציבורית בעידן הגלובלי ר 6
כתיבה של נייר מדיניות ר 6
פרויקט מחקר:מדיניות ציבורית,צבא וביטחון מ 6

אשכול קורסי בחירה 24 נ"ז, ובהן לפחות 18 מתקדמות

אשכול מדע המדינה: 12 נ"ז, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות

בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה ר 6
תנועות חברתיות ומחאה פוליטית ר 6
החברה הערבית בישראל ר 6
ארצות הברית בזירה הבין-לאומית ר 6
תכנית התמחות של הכנסת ר 6
צמיחת המדינות החדשות באפריקה ר 6
הדמוקרטיה הגדולה בעולם: הודו המודרנית ר 6
חברה, פוליטיקה וכלכלה ר 6
האיחוד האירופאי: היסטוריה מוסדות ומדיניות ר 6
מדיניות בעידן הגלובלזציה מ 6
אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות מ 6
ביטחון סוציאלי מ 6
על נמרים ודרקונים: יחב"ל במזרח אסיה מ 6
תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל מ 6
תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי מ 6

אשכול מדיניות ציבורית: 12 נ"ז, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות

יסודות השלטון המקומי ר 6
סוציולוגיה של אירגונים ר 6
משפט השלטון המקומי בישראל ר 6
בהמשפט החוקתי של ישראל ר 6
אתיקה במינהל ציבורי מ 6
פרויקט מחקר מדיניות ציבורית, צבא וביטחון מ 6
רגולציה-מתאוריה למעשה מ 6
 רגולציה: סמינר מחקר מ 6
 גישות מתקדמות במדיניות הציבורית מ 6

ב. קורס מרחיב דעת 

קורס מרחיב דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי דעת בהיקף של 4 נ"ז לפחות.

דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות במנהל ומדיניות ציבורית בקורסים מתקדמים, אחת מאשכול מדע המדינה והשנייה מאשכול מדיניות ציבורית.

דרישות כלליות לתואר 
• צבירת נקודות זכות לתואר
• הוכחת ידע באנגלית
• הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
• קורס מרחיב דעת 

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

לקריאה נוספת על לימודי מדעי המדינה

 

שלח
לימודי ניהול

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול וכלכלה

   תכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ופסיכולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובמדע-המדינה ויחסים בין-לאומיים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובסוציולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובתקשורת

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול במדעי הקוגניציה

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בכלכלה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בניהול משאבי אנוש

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בלוגיסטיקה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המדינה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בתקשורת

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במשפט עסקי

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחשבונאות

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחינוך

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תוכנית לימודים - תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת ניהול

לימודי הנדסת תוכנה
לימודי חינוך
לימודי כלכלה
לימודי הנדסת תעשייה וניהול
לימודי פסיכולוגיה

   תוכנית לימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובניהול

   תוכנית לימודים - תואר ראשון בפסיכולוגיה ובכלכלה

   תואר ראשון - מסלול פסיכולוגיה בשילוב לימודי מדעי המדינה ויחסים בינ"ל

   תואר ראשון בפסיכולוגיה וסוציולוגיה

   תכנית לימודים תואר ראשון בלימודי פסיכולוגיה וחטיבת לימודי חינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ולימודי תקשורת

   תואר בפסיכולוגיה וחינוך (מגמת ליקויי למידה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ומדעי החיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי ניהול

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת כלכלה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ולימודי חטיבה במדעי המדינה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי תקשורת

   תוכנית לימודים לתואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

תואר במדעי החברה
לימודי תואר ראשון במדעי החיים
לימודי מדעי המדינה ויחסים בין לאומיים
לימודי מדעי המחשב
לימודי מדעי הקוגניציה
לימודי מדעים
לימודי סוציולוגיה
לימודי ראיית חשבון
לימודי תקשורת
לימודי יחסים בינלאומיים
האוניברסיטה הפתוחה - תואר ראשון
תכנית המקפצה
מאמרים