מה אומרים עלינו?

שלח לחבר הדפס עמודואם לסכם...

מה הם אומרים על מכללת רמת-גן?

הסטודנטים ל-לימודי ניהול:
התשואות גדולות מהתשומות.

הסטודנטים ל-לימודי פסיכולוגיה:
אם נסתכל על זה בפיקחון קוגניטיבי, זה טוב לאגו העליון.

הסטודנטים ל-לימודי תקשורת:
הסינרגיה בין הסטודנט למכללה יכולה לייצר אייטם.

הסטודנטים ל-לימודי מדעי מחשב:
המתמטיקה היא דיסקרטית, ההצלחה היא ליניארית.

הסטודנטים ל-לימודי פילוסופיה:
באופן אקזיסטנציאלי האמת שלנו היא האמת היחידה.

הסטודנטים ל-לימודי סוציולוגיה:
התפתחה פה תרבות לימודים חדשה.

הסטודנטים ל-לימודי מדעי המדינה:
אין תגובה. אבל אופ דה רקורד, כאן מתחיל העניין.

הסטודנטים ל-לימודי שיווק:
האמת היחידה היא לא מה אתה, אלא מה שחושבים שאתה.

הסטודנטים ל-לימודי כלכלה במסלול דו-נושאי:
למי יש זמן לדבר אתכם בכלל.

כל הסטודנטים:
מכללת רמת-גן: כי ככה לומדים היום