תואר ראשון בהנדסת תוכנה

שלח לחבר הדפס עמוד


בוגר אוניברסיטה בהנדסת תוכנה   (סה"כ 153 נ"ז)

לימודי תשתית במדעים  (40 נ"ז)

מתמטיקה (34 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מתמטיקה בדידה:תורת הקבוצות,קומבינטוריקה ותורת הגרפים
ר 4
אלגברה ליניארית 1
ר 6
אלגברה ליניארית 2 ר 4
חשבון אינפיניטסימלי 1 ר 6
חשבון אינפיניטסימלי 2 ר 6
הסתברות לתלמידי מדעי המחשב ר 4
 לוגיקה לתלמידי מדעי המחשב ר 4

פיסיקה (6 נ"ז):

קורס רמה נ"ז
יסודות הפיזיקה
פ3+ר3 6

לימודי הנדסת תוכנה  (לפחות 105 נ"ז)

קורסי חובה -קבוצה א (37 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מבוא למדעי המחשב ושפת JAVA  ר 6

 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים

ר 6
אלגוריתמים ר 4
מעבדה בתכנות מערכות  ר 3
אוטומטים ושפות פורמליות ר 4
 מערכות ספרתיות  ר 3
ארגון המחשב  ר 3
 מערכות הפעלה  מ 4
 מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות מ 4קורסי חובה-קבוצה ב (42 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מערכות בסיסי-נתונים  ר 4
עקרונות פיתוח מערכות מידע ר 4
 מבוא לרשתות תקשורת מחשבים  מ 6
תכנות מונחה עצמים  מ 4
קומפילציה מ 4
שפות תכנות מ 4
הנדסת תוכנה תש 4
ניהול מיזמי תוכנה תש 4
אימות ממוחשב של חומרה ותוכנה תש 4
 אבטחת מערכות תוכנה תש 4

קורס בחירה (לפחות 26 נ"ז)

סדנה אחת מתוך הרשימה הבאה:

קורס רמה נ"ז
סדנה בתכנות מתקדם בשפת JAVA מס 3
סדנה בתכנות מונחה עצמים מס 3
 סדנה במערכות הפעלה מס 3

לפחות 5 קורסים מתוך הרשימה הבאה:

קורס רמה נ"ז
גרפיקה ממוחשבת מ 4
מימוש מערכות בסיסי-נתונים  מ 4
מנשק אדם מחשב מ 4
מפרטים פורמלים מ 
 שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית  מ   4
תכנות מתקדם בשפת JAVA  מ 
 בדיקת תוכנה  תש 4
 ניתוח ועיצוב מונחה עצמים   תש

לכל היותר קורס אחד מכל הרשימה הבאה:

קורס רמה נ"ז
מבוא לקריפטוגרפיה מ 4
אנליזה נומרית ר 4
תורת הקודים ר 3
חישוביות ביולוגית מ 4
 כריית מידע  מ 4
מבוא לראיה ממוחשבת תש 4
מודלים ושיטות איפיון של מערכות מקבילות ותגובתיות תש 4
מערכות תגובתיות ומערכות זמן אמת תש 4
נושאים נבחרים באלגוריתמים תש 3
 סימולציה:בניית מודלים וניתוחם תש 4
 עיבוד תמונה תש 4

פרויקט מסכם בהנדסת תוכנה  (8 נ"ז )

קורס רמה נ"ז
פרויקט מסכם בהנדסת תוכנה מ 8

דרישות כלליות לתואר

• צבירת נקודות זכות לתואר
• הוכחת ידע באנגלית
• הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
• קורס מרחיב דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

שלח
לימודי ניהול

   תואר ראשון בניהול

   תואר ראשון בניהול וכלכלה

   תואר ראשון בניהול ופסיכולוגיה

   תואר ראשון בניהול ובמדע-המדינה ויחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בניהול ובסוציולוגיה

   תואר ראשון בניהול ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בניהול ובתקשורת

   תואר ראשון בניהול ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון בניהול במדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בכלכלה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסי עבודה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בלוגיסטיקה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדע המדינה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בתקשורת

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במשפט עסקי

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחשבונאות

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת ניהול

לימודי הנדסת תוכנה
לימודי חינוך
לימודי כלכלה
לימודי הנדסת תעשייה וניהול
לימודי פסיכולוגיה

   תואר ראשון, לימודי פסיכולוגיה

   תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת מדעי ההתנהגות

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובניהול

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובכלכלה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה בשילוב לימודי מדעי המדינה ויחסים בינ"ל

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת לימודי חינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ולימודי תקשורת

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחינוך (מגמת ליקויי למידה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ומדעי החיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי ניהול

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת כלכלה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ולימודי חטיבה במדעי המדינה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי תקשורת

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

לימודי מדעי ההתנהגות
לימודי תואר ראשון במדעי החיים
לימודי מדעי המדינה
לימודי מדעי המחשב
לימודי מדעי הקוגניציה
לימודי מדעים
לימודי סוציולוגיה
לימודי ראיית חשבון
לימודי תקשורת
לימודי יחסים בינלאומיים
תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה
תכנית המקפצה
מאמרים