תואר ראשון במדעים בהדגשת מדעי המחשב

שלח לחבר הדפס עמוד


בוגר אוניברסיטה במדעים בדגשת מדעי המחשב  (לפחות 128 נ"ז)

לפחות 108 נ"ז ובהן:

1.לפחות 84 נ"ז במדעים ,ובכללן -לפחות 53 נ"ז בלימודי מדעי המחשב.

2.לפחות 24 נ"ז מתקדמות במדעים ,ובכללן -לפחות 18 נ"ז מתקדמות בלימודי מדעי המחשב .

3.לא יותר מ- 36 נקודות פתיחה .

לימודי חובה (לפחות 51 נ"ז)

מתמטיקה (לפחות 25 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א ר 6
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב ר 6
חשבון אינפיניטסימלי 1 ר 6
חשבון אינפיניטסימלי 2 ר 6
אלגברה ליניארית 1 ר 6
מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות,קומבינטוריקה ותורת הגרפים ר 4
הסתברות לתלמידי מדעי המחשב ר 4
מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים ר 3

מדעי המחשב (לפחות 23 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מבוא למדעי המחשב ושפת JAVA  ר 6

מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים

ר 6
 אוטומטים ושפות פורמליות ר 4
אלגוריתמים  ר 4
סמינר אחד או סדנה אחת במדעי המחשב  מס 3

פיסיקה (לפחות 3 נ"ז)

לפחות קורס עיוני אחד (שאינו קורס מעבדה).

לימודי מדעי המחשב  

קורסי בחירה (לפחות 30 נ"ז)

בבחירה יש לכלול 15 נ"ז מתקדמות 

קורס רמה נ"ז
מערכות ספרתיות  ר 3
ארגון המחשב  ר 3
 אלגוריתמיקה :יסודות מדעי המחשב  ר 4
מערכות בסיסי נתונים  ר 4
עקרונות פיתוח מערכות מידע ר 4
תורת הקודים ר 3
אנליזה נומרית 1 ר 4
מעבדה בתכנות מערכות  ר 3
שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית  מ
מערכות הפעלה מ 4
מימוש מערכות בסיסי-נתונים  מ 4
תכנות מתקדם בשפת JAVA  מ 4
מבוא לרשתות תקשורת מחשבים  מ 6
 מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות מ 4
גרפיקה ממוחשבת מ 4
מבוא לקריפטוגרפיה מ 4
חישוביות ביולוגית מ 4
שפות תכנות מ 4
תכנות מונחה עצמים  מ 4
קומפילציה מ 4
 כריית מידע  מ
 מבוא לבינה מלאכותית  מ  4
 אנליזה נומרית  2  מ
 סדנה  במדעי המחשב  מס  3
 לכל היותר שני קורסים לתואר שני במדעי המחשב תש 4

דרישות סמינריונית

לפחות סמינר אחד או סדנה אחת בלימודי מדעי המחשב ולכל היותר שלושה קורסים סמינריונים (סדנה או סמינר) ובכללם לכל היותר שני סמינרים.

בחירה חופשית

קורס מרחיב דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי דעת במדעי הרוח או החברה ,או הקורס תולדות המתמטיקה:מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר מתחום המדעים. את שאר נקודות הזכות לתואר ניתן להשלים בקורסים  במדעי המחשב או בכל דיספציפלינה אחרת.

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי
• צבירת נקודות זכות לתואר
• הוכחת ידע באנגלית
• הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
• קורס מרחיב דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

שלח
לימודי ניהול

   תואר ראשון בניהול

   תואר ראשון בניהול וכלכלה

   תואר ראשון בניהול ופסיכולוגיה

   תואר ראשון בניהול ובמדע-המדינה ויחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בניהול ובסוציולוגיה

   תואר ראשון בניהול ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בניהול ובתקשורת

   תואר ראשון בניהול ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון בניהול במדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בכלכלה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסי עבודה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בלוגיסטיקה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדע המדינה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בתקשורת

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במשפט עסקי

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחשבונאות

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת ניהול

לימודי הנדסת תוכנה
לימודי חינוך
לימודי כלכלה
לימודי הנדסת תעשייה וניהול
לימודי פסיכולוגיה

   תואר ראשון, לימודי פסיכולוגיה

   תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת מדעי ההתנהגות

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובניהול

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובכלכלה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה בשילוב לימודי מדעי המדינה ויחסים בינ"ל

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת לימודי חינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ולימודי תקשורת

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחינוך (מגמת ליקויי למידה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ומדעי החיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי ניהול

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת כלכלה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ולימודי חטיבה במדעי המדינה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי תקשורת

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

לימודי מדעי ההתנהגות
לימודי תואר ראשון במדעי החיים
לימודי מדעי המדינה
לימודי מדעי המחשב
לימודי מדעי הקוגניציה
לימודי מדעים
לימודי סוציולוגיה
לימודי ראיית חשבון
לימודי תקשורת
לימודי יחסים בינלאומיים
תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה
תכנית המקפצה
מאמרים