תואר ראשון במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים ובתקשורת

שלח לחבר הדפס עמוד


בוגר אוניברסיטה במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים ובתקשורת  (סה"כ 119 נ"ז)

לימודי תשתית

קורסי חובה משותפים  (11 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
יסודות המחקר הכמותי א ר 4
יסודות המחקר הכמותי ב ר 4
שיטות מחקר איכותניות ר 3

לימודי מדע המדינה ויחב"ל (54 נ"ז)

קורסי חובה (36 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה ר 6
דמוקרטיות ודיקטטורות: פוליטיקה השוואתית ר 6
מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים ר 6
ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל ר 6
מבוא למחשבה מדינית ר 6
מדיניות ציבורית ר 6

קורסי בחירה (18 נ"ז)

בבחירה יש לכלול לפחות 12 נ"ז, 6 נ"ז מכל אשכול.

אשכול א: לימודי ישראל

קורס רמה נ"ז
תנועה חברתית ומחאה פוליטית ר 6
 מבוא למינהל וניהול ציבורי  ר 6
 ישראל בעשור הראשון ר  6
החברה הערבית בישראל ר 6
יסודות השלטון המקומי ר 6
אזרחות:תאוריה ופוליטיקה מ 6
דת,מדינה ופוליטיקה מ 6
סוגיות נבחרות בדמוקרטיה המודרנית מ 6
תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל מ 6
הכלכלה המדינית: עיון במקרה ישראלי מ 6
דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל מ 6
סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של מדינת ישראל מ  6

אשכול ב: לימודים תיאורטיים ואזוריים

קורס רמה נ"ז
משטרים דמוקרטים ר 6
 דיקטטורות במאה ה- 20 ר 6
 בין מדינה לחברה :סוציולוגיה של הפוליטיקה ר 6
דמוקרטיה וחינוך:הממד הרעיוני ר 3
היסטוריה דיפלומטית 1945-1900 ר 6
ג'נוסייד(רצח עם) ר 6
חברות מזרח תיכוניות במבט השוואתי:מצרים,ישראל,סוריה ולבנון ר 6
ארצות הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945 ר 6
מדיניות החוץ של ברה"מ / רוסיה:מן העידן הקומוניסטי לשנות האלפיים ר 6
צמיחת המדינות החדשות באפריקה ר 6
הסחורה האנושית:עבדות וסחר עבדים באפריקה וממנה ר 6
קורס רמה נ"ז
האיחוד האירופי:היסטוריה ,מוסדות ומדיניות ר 6
מדע המדינה לגווניו:אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה מ 6
אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות מ 6
סוגיות נבחרות בדמוקרטיה המודרנית מ 6
מלחמה ואסטרטגיה מ 6
זכויות האדם ביחסים הבין-לאומיים מ 6
תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי מ 6
הקונוליאליזם האירופאי: רעיון יישום והתנגדות  מ 6
אפריקה בסבך היחסים הבין-לאומים:עבר והווה מ 6
משטר ופוליטיקה באפריקה מ 6
השאלה הלאומית בברית המועצות , 1991-1917 מ 6

לימודי תקשורת (54 נ"ז)

קורסי חובה (32 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מבוא לתקשורת המונים  ר 6
תקשורת המונים בישראל  ר 3
תקשורת :טכנולוגיה ,חברה, תרבות  ר 6
קלאסיקה בחקר התקשורת :מבט מחודש  ר 4
תקשורת ודעת קהל  ר 6
 שיח התקשורת   ר 4
 דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית בישראל   ר 3

סדנאות חובה (4 נ"ז)

יש לבחור 2 סדנאות.

קורס רמה נ"ז
סדנה בכתיבה עיתונאית  ר 2
סדנה בעריכה עיתונאית  ר 2
סדנת סרטי תעודה לטלויזיה: מתחקיר לתסריט  ר 2
סדנה בעריכת וידאו בעידן דיגיטלי  ר 2
סדנת רדיו  ר 2
סדנה ביחסי ציבור  ר 2

קורסי בחירה (לפחות 18 נ"ז)

בבחירה יש לכלול לפחות 12 נ"ז מתקדמות.

קורס רמה נ"ז
יסודות חקר השפה (10143) פ 6
לגדול עם הטלויזיה והאינטרנט :המסכים בחייהם של ילדים ובני נוער (10698)  ר 6
פסיכולוגיה חברתית (10104) ר 6
להבין סרטים :מבוא לאומנות הקולנוע (10640) ר 6
תרבות,תקשורת ופנאי בישראל (10503) מ 6
תקשורת כתרבות (10503) מ 6
סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת מקוונת (10921) מ 6
יריבים או שותפים : יחסי דמוקרטיה ותקשורת (10946) מ 6

דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות. אחת במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים ואחת בתקשורת.

דרישות כלליות לתואר 
• צבירת נקודות זכות לתואר
• הוכחת ידע באנגלית
• הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
• עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

שלח
לימודי ניהול

   תואר ראשון בניהול

   תואר ראשון בניהול וכלכלה

   תואר ראשון בניהול ופסיכולוגיה

   תואר ראשון בניהול ובמדע-המדינה ויחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בניהול ובסוציולוגיה

   תואר ראשון בניהול ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בניהול ובתקשורת

   תואר ראשון בניהול ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון בניהול במדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בכלכלה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסי עבודה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בלוגיסטיקה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדע המדינה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בתקשורת

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במשפט עסקי

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחשבונאות

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת ניהול

לימודי הנדסת תוכנה
לימודי חינוך
לימודי כלכלה
לימודי הנדסת תעשייה וניהול
לימודי פסיכולוגיה

   תואר ראשון, לימודי פסיכולוגיה

   תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת מדעי ההתנהגות

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובניהול

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובכלכלה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה בשילוב לימודי מדעי המדינה ויחסים בינ"ל

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת לימודי חינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ולימודי תקשורת

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחינוך (מגמת ליקויי למידה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ומדעי החיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי ניהול

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת כלכלה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ולימודי חטיבה במדעי המדינה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי תקשורת

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

לימודי מדעי ההתנהגות
לימודי תואר ראשון במדעי החיים
לימודי מדעי המדינה
לימודי מדעי המחשב
לימודי מדעי הקוגניציה
לימודי מדעים
לימודי סוציולוגיה
לימודי ראיית חשבון
לימודי תקשורת
לימודי יחסים בינלאומיים
תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה
תכנית המקפצה
מאמרים