תואר ראשון במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

שלח לחבר הדפס עמוד


בוגר אוניברסיטה במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים  (סה"כ 108 נ"ז)

לימודי תשתית

קורסי חובה  (8 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
יסודות המחקר הכמותי א: עקרונות המחקר ועיצוב ר 4
יסודות המחקר הכמותי ב : ניתוח נתונים סטטיסטים  ר 4

לימודי מדע המדינה ויחב"ל (לפחות 94 נ"ז)

קורסי חובה (36 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה ר 6
דמוקרטיות ודיקטטורות: פוליטיקה השוואתית ר 6
מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים ר 6
ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל ר 6
מבוא למחשבה מדינית ר 6
מדיניות ציבורית ר 6

קורסי בחירה (לפחות 58 נ"ז, מתוכן לפחות 24 נ"ז מתקדמות)

קורס רמה נ"ז
בין מדינה לחברה :סוציולוגיה של הפוליטיקה ר 6
תנועה חברתית ומחאה פוליטית ר 6
משטרים דמוקרטים ר 6
דיקטטורות במאה ה-20 ר 6
מבוא למינהל וניהול ציבורי  ר 6
דמוקרטיה וחינוך:הממד הרעיוני ר 3
חברה,פוליטיקה וכלכלה ר 6
החברה הערבית בישראל ר 6
יסודות השלטון המקומי ר 6
ישראל בעשור הראשון ר 6
סדנה:מדיניות ציבורית ,צבא וביטחון ר 4
סדנה:מדיניות מרחבית , קרקע ותכנון ר 4
סדנה:סוגיות במנהל ציבורי בישראל ר 4
סדנה במדיניות ציבורית בעידן הגלובלי ר 4
חברות מזרח תיכוניות במבט השוואתי:מצרים,ישראל,סוריה ולבנון ר 6
האיחוד האירופי:היסטוריה ,מוסדות ומדיניות ר 6
היסטוריה דיפלומטית 1945-1900 ר 6
ארצות הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945 ר 6
יישוב סכסוכים ביחסים בינלאומיים ר 6
מדיניות החוץ של ברה"מ / רוסיה:מן העידן הקומוניסטי לשנות האלפיים ר 6
צמיחת המדינות החדשות באפריקה ר 6
הסחורה האנושית:עבדות וסחר עבדים באפריקה וממנה ר 6
ג'נוסייד(רצח עם) ר 6
סוגיות נבחרות בדמוקרטיה המודרנית מ 6
דת,מדינה ופוליטיקה מ 6
אזרחות:תאוריה ופוליטיקה מ 6
אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות מ 6
חשיבה אסטרטגית :תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה וניהול מ 3
העדפה ובחירה חברתית מ 3
תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי מ 6
תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל מ 6
דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל מ 6
סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של מדינת ישראל מ 6
מלחמה ואסטרטגיה מ 6
זכויות האדם ביחסים הבין-לאומיים מ 6
השאלה הלאומית בברית המועצות , 1991-1917 מ 6
אפריקה בסבך היחסים הבין-לאומים:עבר והווה מ 6
 משטר ופוליטיקה באפריקה מ 6
הקונוליאליזם האירופאי: רעיון יישום והתנגדות  מ 6

בחירה חופשית (6 נ"ז)

חובה ללמוד קורס מרחיב דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי דעת במדעי הרוח או במדעים.

דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים.

דרישות כלליות לתואר 
• צבירת נקודות זכות לתואר
• הוכחת ידע באנגלית
• הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
• קורס מרחיב דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

שלח
לימודי ניהול

   תואר ראשון בניהול

   תואר ראשון בניהול וכלכלה

   תואר ראשון בניהול ופסיכולוגיה

   תואר ראשון בניהול ובמדע-המדינה ויחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בניהול ובסוציולוגיה

   תואר ראשון בניהול ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בניהול ובתקשורת

   תואר ראשון בניהול ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון בניהול במדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בכלכלה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסי עבודה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בלוגיסטיקה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדע המדינה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בתקשורת

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במשפט עסקי

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחשבונאות

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת ניהול

לימודי הנדסת תוכנה
לימודי חינוך
לימודי כלכלה
לימודי הנדסת תעשייה וניהול
לימודי פסיכולוגיה

   תואר ראשון, לימודי פסיכולוגיה

   תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת מדעי ההתנהגות

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובניהול

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובכלכלה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה בשילוב לימודי מדעי המדינה ויחסים בינ"ל

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת לימודי חינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ולימודי תקשורת

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחינוך (מגמת ליקויי למידה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ומדעי החיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי ניהול

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת כלכלה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ולימודי חטיבה במדעי המדינה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי תקשורת

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

לימודי מדעי ההתנהגות
לימודי תואר ראשון במדעי החיים
לימודי מדעי המדינה
לימודי מדעי המחשב
לימודי מדעי הקוגניציה
לימודי מדעים
לימודי סוציולוגיה
לימודי ראיית חשבון
לימודי תקשורת
לימודי יחסים בינלאומיים
תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה
תכנית המקפצה
מאמרים