תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

שלח לחבר הדפס עמוד


בוגר אוניברסיטה בניהול עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים (לפחות 108 נ"ז)

לימודי תשתית

קורסי חובה  (20 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
חשבון דיפרנצאלי לתלמידי כלכלה וניהול פ 3
מבוא למיקרו כלכלה פ 3
מבוא למקרו כלכלה פ 4
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א פ 3
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב פ 3
שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו ר 4

לימודי ניהול (64 נ"ז)

קורסי חובה (36 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
התנהגות אירגונית ר 6
התנהגות צרכנים או ר 6
ניהול משאבי אנוש ר 6
ניהול השיווק ר 6
תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים ר 6
ניהול טכנולוגיה וחדשנות ר 6
יסודות החשבונאות ר 6קורסי בחירה ( 28 נ"ז)

בבחירה יש לכלול לפחות 18 נ"ז מתקדמות.

קורס רמה נ"ז
דיני חוזים פ 6
התנהגות צרכנים או ר 6
ניהול משאבי אנוש ר 6
כלכלה ניהולית ר 6
ניהול התפעול 1 ר 6
מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר ר 6
יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים ר 3
תכנון ניתוח ועיצוב מערכות מידע ר 6

קורס רמה נ"ז
ניהול אסטרטגי מ 6
יחסי עבודה מ 6
מתודולוגיה של סקרים מ 6
מוסר ועסקים מ 6
דיני עבודה מ 6
ניתוח דוחות פיננסים מ 6
שיפוט והערכה בתנאי אי ודאות לתלמידי ניהול וכלכלה מ 6
ניהול הפרסום מ 6
שיווין הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה מ 6
מערכות מידע תחרויותיות- אסטרטגיות מ 6
תכנון מערכות דינמיות בזמן: יישום למשאבי אנוש מ 6
בטחון סוציאלי מ 6
ניהול בין לאומי מ 6
דיני תאגידים מ 4
דינמיקה של משא ומתן מ 4
חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימשיה בכלכלה וניהול מ 3
תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי מ 6

לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים (24 נ"ז)

קורסי חובה (6 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים (10205) ר 6

קורסי בחירה (18 נ"ז, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות)

קורס רמה נ"ז
היסטוריה דיפלומטית, 1945-1900 ר 6
מדיניות החוץ של ברה"ם/ רוסיה :מן העידן הקומוניסטי לשנות האלפיים ר 6
 ארצות הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945 ר 6
 צמיחת המדינות החדשות באפריקה ר 6
 הסחורה האנושית:עבדות וסחר עבדים באפריקה וממנה ר 6
 ג'נוסייד (רצח עם) ר 6
 מלחמה ואסטרטגיה מ 6
 סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של מדינת ישראל מ 6
 זכויות האדם ביחסים הבין-לאומיים מ 6
 אפריקה בסבך היחסים הבין-לאומיים:עבר והווה מ 6
 השאלה הלאומית בברית המועצות, 1991-1917 מ 6
 דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל מ 6
 הקונוליאליזם האירופי: רעיון,יישום והתנגדות מ 6

דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות. אחת בניהול ואחת בניהול או בקורס מתקדם בחטיבה ביחסים בין-לאומיים.

דרישות כלליות לתואר 
• צבירת נקודות זכות לתואר
• הוכחת ידע באנגלית
• הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

שלח
לימודי ניהול

   תואר ראשון בניהול

   תואר ראשון בניהול וכלכלה

   תואר ראשון בניהול ופסיכולוגיה

   תואר ראשון בניהול ובמדע-המדינה ויחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בניהול ובסוציולוגיה

   תואר ראשון בניהול ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בניהול ובתקשורת

   תואר ראשון בניהול ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון בניהול במדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בכלכלה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסי עבודה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בלוגיסטיקה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדע המדינה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בתקשורת

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במשפט עסקי

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחשבונאות

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת ניהול

לימודי הנדסת תוכנה
לימודי חינוך
לימודי כלכלה
לימודי הנדסת תעשייה וניהול
לימודי פסיכולוגיה

   תואר ראשון, לימודי פסיכולוגיה

   תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת מדעי ההתנהגות

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובניהול

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובכלכלה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה בשילוב לימודי מדעי המדינה ויחסים בינ"ל

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת לימודי חינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ולימודי תקשורת

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחינוך (מגמת ליקויי למידה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ומדעי החיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי ניהול

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת כלכלה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ולימודי חטיבה במדעי המדינה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי תקשורת

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

לימודי מדעי ההתנהגות
לימודי תואר ראשון במדעי החיים
לימודי מדעי המדינה
לימודי מדעי המחשב
לימודי מדעי הקוגניציה
לימודי מדעים
לימודי סוציולוגיה
לימודי ראיית חשבון
לימודי תקשורת
לימודי יחסים בינלאומיים
תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה
תכנית המקפצה
מאמרים