תואר ראשון במדעי החיים ובכלכלה

שלח לחבר הדפס עמוד


בוגר אוניברסיטה במדעי החיים ובכלכלה   (לפחות 123 נ"ז)

לימודי תשתית

קורסי חובה (לפחות 24 נ"ז )

קורס רמה נ"ז
 יסודות הפיזיקה א פ 3
 יסודות הפיזיקה לביולוגים א  פ
 יסודות הפיזיקה ב  ר
 יסודות הפיזיקה לביולוגים ב  ר  3
 יסודות הפיזיקה  פ3+ר3
מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים ר 3
 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א פ 3
הסקה סטטיסטית ר 4
 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב ר 3
חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול פ 3
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א ר 6

קורס רמה נ"ז
כימיה כללית ר 6
כימיה כללית א ר 4
כימיה כללית ב לביולוגים ר 2
 כימיה כללית ב ר 4
קורס רמה נ"ז
כימיה אורגנית לביולוגים ר 3
כימיה אורגנית ר 6

לימודי מדעי החיים (לפחות 47 נ"ז)

קורסי חובה (21 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
ביולוגיה כללית א: התא,גנטיקה, אבולוציה ומגוון
פ 6
ביולוגיה כללית ב: מבנה ותפקוד של צמחים ובעלי חיים, אקולוגיה ר 6
ביוכימיה א: חלבונים- מבנה ותפקוד
ר 3
התא :מבנה ופעילות (מתכונת שנתית)
ר 6
התא :מבנה ופעילות (מתכונת סמסטריאלית) ר 6קורסי בחירה (לפחות 23 נ"ז) מרשימות 1,2,3 להלן:

1. 6-12 נ"ז

קורס רמה נ"ז
אקולוגיה ר 4
גנטיקה ר6+מ2 8
 החולייתנים ר 6
נושאים בהתנהגות בעלי חיים ר 3
עולם החיידקים ר 6
צומח וצמחים ר 6

2.קורס מעבדה אחד -לפחות 2 נ"ז :

קורס רמה נ"ז
מעבדה בביוטכנולוגיה ר 2
מעבדה בביוטכנולוגיה של חלבונים ר 2
מעבדה בביולוגיה מולקולרית ר 2
מעבדה בביולוגיה של התא ר 2
 מעבדה: אימינולוגיה ר 2
מעבדת שדה בביולוגיה: התנהגות חברתית של הזנבן הערבי ר2+מ2 4

3. 9-15 נ"ז , ובהן לפחות 9 נ"ז מתקדמות:

קורס רמה נ"ז
ביוכימיה ב:פחמימות,ליפידים ,חומצות גרעין ר 3
 ביולוגיה התפתחותית :תופעות ,עקרונות ושאלות פתוחות ר 4
החרקים ר 3
סימביוזה:חיים ביחד של יצורים ר 1
עולם הנגיפים ר 3
עקרונות הביוטכנולוגיה ר 3
ביולוגיה של חולייתנים במבט ישראלי ר 3
צומח ארץ ישראל ר 6
אבולוציה מ 4
אימונולוגיה מ 6
ביואינפורמטיקה: אנליזה של רצפים וגנומים מ 4
עד מאה ועשרים מ 3
פיזיולוגיה של מערכות באדם מ 6
פרקים בפיזיולוגיה של הצמח מ 6
פרויקט מחקר במדעי החיים מ 4
רביית היונקים מ 4
תאי עצב: מבוא לנוירוביולוגיה מ 6

 דרישות סמינריוניות

קורסי חובה (3 נ"ז)

קורס סמינריוני אחד במדעי החיים :

קורס רמה נ"ז
בקרת התפתחות בצמחים
מס 3
היבטים ביולוגיים של תאים יצרניים
מס 3
הנדסה גנטית בצמחים :היבטים מחקריים ויישומים בחקלאות
מס 3
הסתגלות והתאמה לעקות סביבה בצמחים
מס 3
חיידקים בתעשיה
מס 3
חמצן: אספקטים כימיים וביולוגים מס 3
 נושאים נבחרים באימונולוגיה מס 3
נושאים נבחרים בנוירוביולוגיה מס 3
נושאים נבחרים בביולוגיה של התא מס 3
 מגוון ביולוגי ושמירת טבע מס 3
סימביוזה:חיים ביחד של יצורים מס 3
קולטנים והמרת אותות מס 3
קורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי החיים מס 3
רעלים והרעלות (נושאים נבחרים בטוקסיקולוגיה מודרנית )  מס 3
שעונים ביולוגים  מס 3
 תאי גזע: ממחקר בסיסי ליישומים רפואיים מס 3
תקשורת כימית בין בעלי חיים מס 3

לימודי כלכלה (52 נ"ז)

קורסי חובה (34 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מבוא למיקרו כלכלה פ 3
מבוא למקרו כלכלה פ 4
מקרו כלכלה א ר 3
מקרו כלכלה ב ר 3
 מושגי יסוד באקונומטריקה ר 6
תורת המחירים א ר 3
תורת המחירים ב ר 3
תורת המחירים ג ר 3
תורת המימון: ניהול פננסי  ר 6

קורס בחירה (לפחות 18 נ"ז)

בבחירה יש לכלול לפחות 9 נ"ז מקבוצה א', ולפחות 12 נ"ז מתקדמות בסך הכל.

קבוצה א'

קורס רמה נ"ז
כלכלת ישראל מ 3
כלכלה בין-לאומית ריאלית מ 3
כלכלה מוניטרית בין- לאומית מ 3
העדפה ובחירה חברתית מ 3
כלכלת עבודה מ 3
כלכלה ציבורית מ 3
 כלכלה בין דורית    
חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה וניהול מ 3

קבוצה ב

קורס רמה נ"ז
נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה ר 4
מוסר ועסקים מ 6
שיפוט והערכה בתנאי אי ודאות לתלמידי ניהול וכלכלה מ 6
היסטוריה כלכלית מ 6
תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי מ 6

דרישות סמינריוניות

עבודה סמינריונית אחת בכלכלה.

דרישות כלליות לתואר
• צבירת נקודות זכות לתואר
• הוכחת ידע באנגלית
• הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
• קורס מרחיב דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

שלח
לימודי ניהול

   תואר ראשון בניהול

   תואר ראשון בניהול וכלכלה

   תואר ראשון בניהול ופסיכולוגיה

   תואר ראשון בניהול ובמדע-המדינה ויחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בניהול ובסוציולוגיה

   תואר ראשון בניהול ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בניהול ובתקשורת

   תואר ראשון בניהול ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון בניהול במדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בכלכלה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסי עבודה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בלוגיסטיקה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדע המדינה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בתקשורת

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במשפט עסקי

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחשבונאות

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת ניהול

לימודי הנדסת תוכנה
לימודי חינוך
לימודי כלכלה
לימודי הנדסת תעשייה וניהול
לימודי פסיכולוגיה

   תואר ראשון, לימודי פסיכולוגיה

   תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת מדעי ההתנהגות

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובניהול

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובכלכלה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה בשילוב לימודי מדעי המדינה ויחסים בינ"ל

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת לימודי חינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ולימודי תקשורת

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחינוך (מגמת ליקויי למידה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ומדעי החיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי ניהול

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת כלכלה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ולימודי חטיבה במדעי המדינה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי תקשורת

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

לימודי מדעי ההתנהגות
לימודי תואר ראשון במדעי החיים
לימודי מדעי המדינה
לימודי מדעי המחשב
לימודי מדעי הקוגניציה
לימודי מדעים
לימודי סוציולוגיה
לימודי ראיית חשבון
לימודי תקשורת
לימודי יחסים בינלאומיים
תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה
תכנית המקפצה
מאמרים