תואר ראשון במדעי החיים בהדגשת ביוטכנולוגיה

שלח לחבר הדפס עמוד


בוגר אוניברסיטה במדעי החיים בהדגשת ביוטכנולוגיה   (לפחות 108 נ"ז)

קורסי חובה (28-33נ"ז)

לימודי תשתית

קורס רמה נ"ז
מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים ר 3
הסקה סטטיסטית ר 4

 יסודות הפיזיקה א פ 3
 יסודות הפיזיקה לביולוגים א  פ
 יסודות הפיזיקה ב  ר
 יסודות הפיזיקה לביולוגים ב  ר  3
 יסודות הפיזיקה  פ3+ר3

קורס רמה נ"ז
כימיה כללית ר 6
כימיה כללית א ר 4
כימיה כללית ב לביולוגים ר 2
 כימיה כללית ב ר 4
כימיה אורגנית לביולוגים ר 3
כימיה אורגנית ר 6
 ניהול טכנולוגיה וחדשנות ר 6

לימודי מדעי החיים

קורסי חובה (59 נ"ז)

מתוכן 15 נ"ז מתקדמות

קורס רמה נ"ז
ביולוגיה כללית א: התא,גנטיקה, אבולוציה ומגוון
פ 6
ביולוגיה כללית ב: מבנה ותפקוד של צמחים ובעלי חיים, אקולוגיה ר 6
ביוכימיה א: חלבונים- מבנה ותפקוד
ר 3
 ביוכימיה ב:פחמימות,ליפידים ,חומצות גרעין ר 3
התא :מבנה ופעילות (מתכונת שנתית)
ר 6
התא :מבנה ופעילות (מתכונת סמסטריאלית) ר 6
 גנטיקה ר6+מ2 8
 עולם החיידקים ר 6
 עולם הנגיפים ר 3
 עקרונות הביוטכנולוגיה ר 3
 מעבדה בביוטכנולוגיה ר 2
 אימונולוגיה מ 6
 ביואינפורמטיקה: אנליזה של רצפים וגנומים מ 4
 חיידקים בתעשיה מס 3
 היבטים ביולוגיים של תאים יצרניים מס 3לימודי מדעי החיים :בחירה

לפחות 14 נ"ז 

בלימודי הבחירה יש לכלול לפחות 6 נ"ז מתקדמות

קורס רמה נ"ז
אקולוגיה ר 4
החולייתנים ר 6
 ביולוגיה התפתחותית :תופעות ,עקרונות ושאלות פתוחות ר 4
קריאה ביקורתית של מאמרים ותכנון מחקר ר 2
אבולוציה מ 4
עד מאה ועשרים מ 3
רביית היונקים מ 4
 תאי עצב: מבוא לנוירוביולוגיה מ 6
 פרקים בפיזיולוגיה של הצמח מ 6
פיזיולוגיה של מערכות באדם מ 6
 פרויקט מחקר במדעי החיים מ 4

 קורס מעבדה (2 נ"ז)

אחד מקורסי המעבדה הבאים:

קורס רמה נ"ז
מעבדה: אימונולוגיה ר 2
 מעבדה בביולוגיה של התא ר 2
מעבדה בביוכימיה של חלבונים ר 2
מעבדה כימיה כללית ר 2
 מעבדה כימיה אורגנית ר 2
מעבדה בביולוגיה מולקולרית ר 2

דרישות סמינריוניות : 3 נ"ז מתקדמות

קורס רמה נ"ז
היבטים ביולוגיים של תאים יצרניים
מס 3
הנדסה גנטית בצמחים :היבטים מחקריים ויישומים בחקלאות
מס 3
הסתגלות והתאמה לעקות סביבה בצמחים
מס 3
בקרת התפתחות בצמחים מס 3
חיידקים בתעשיה
מס 3
חמצן: אספקטים כימיים וביולוגים מס 3
 נושאים נבחרים באימונולוגיה מס 3
נושאים נבחרים בנוירוביולוגיה מס 3
נושאים נבחרים בביולוגיה של התא מס 3
סימביוזה:חיים ביחד של יצורים מס 3
פרויקט אינטגרטיבי בלימודי שדה מס 3
קולטנים והמרת אותות מס 3
קורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי החיים מס 3
רעלים והרעלות (נושאים נבחרים בטוקסיקולוגיה )  מס 3
שעונים ביולוגים  מס 3
 תאי גזע: ממחקר בסיסי ליישומים רפואיים מס 3
תקשורת כימית בין בעלי חיים מס 3

 

דרישות כלליות לתואר
• צבירת נקודות זכות לתואר
• הוכחת ידע באנגלית
• הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
• קורס מרחיב דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

שלח
לימודי ניהול

   תואר ראשון בניהול

   תואר ראשון בניהול וכלכלה

   תואר ראשון בניהול ופסיכולוגיה

   תואר ראשון בניהול ובמדע-המדינה ויחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בניהול ובסוציולוגיה

   תואר ראשון בניהול ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בניהול ובתקשורת

   תואר ראשון בניהול ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון בניהול במדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בכלכלה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסי עבודה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בלוגיסטיקה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדע המדינה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בתקשורת

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במשפט עסקי

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחשבונאות

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת ניהול

לימודי הנדסת תוכנה
לימודי חינוך
לימודי כלכלה
לימודי הנדסת תעשייה וניהול
לימודי פסיכולוגיה

   תואר ראשון, לימודי פסיכולוגיה

   תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת מדעי ההתנהגות

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובניהול

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובכלכלה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה בשילוב לימודי מדעי המדינה ויחסים בינ"ל

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת לימודי חינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ולימודי תקשורת

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחינוך (מגמת ליקויי למידה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ומדעי החיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי ניהול

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת כלכלה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ולימודי חטיבה במדעי המדינה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי תקשורת

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

לימודי מדעי ההתנהגות
לימודי תואר ראשון במדעי החיים
לימודי מדעי המדינה
לימודי מדעי המחשב
לימודי מדעי הקוגניציה
לימודי מדעים
לימודי סוציולוגיה
לימודי ראיית חשבון
לימודי תקשורת
לימודי יחסים בינלאומיים
תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה
תכנית המקפצה
מאמרים