תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול

שלח לחבר הדפס עמוד

בוגר אוניברסיטה בהנדסה תעשיה וניהול (סה"כ 160 נ"ז) - תוכנית חדשה

לתוכנית לימודי הנדסת תעשייה וניהול מוצעים שני מסלולי התמחות:

  • התמחות בתפעול ויצור
  • התמחות במערכות מידע

קורסי חובה משותפים לשני המסלולי ההתמחות (106 נ"ז)

מתמטיקה  (29 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א ר 6
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב ר 6
נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה :פרקים בתורת הקבוצות,בלוגיקה ובאלגברה ליניארית ר 4
מבוא לסטטיסטיקה והסתברות לתלמידי מדעים ר 3
הסקה סטטיסטית ר 4
מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים ר 6

פיסיקה (8 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
יסודות הפיסיקה 3פ+3ר 6
מעבדה ביסודות הפיסיקה ר 2

כלכלה וניהול (27 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מבוא למיקרו כלכלה פ 3
תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים ר 6
יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית ר 6
ניהול השיווק ר 6
התנהגות אירגונית ר 6
ניהול משאבי אנוש ר 6


הנדסה תעשיה וניהול (42 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מבוא להנדסה תעשייה וניהול פ 3
חקר עבודה:הנדסת שיטות מדידת עבודה והערכת ביצועים ר 6
ניהול התפעול 1 ר 6
ניהול התפעול 2 ר 6
 סימולציה למהנדסי תעשייה ר 6
הסתברות ומודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים מ 6
 בקרת איכות מ 6
מערכות ייצור משולבות מחשב מ 4
ניהול פרוייקטים לתלמידי תעשייה וניהול מ 4

קורסי חובה לפי מסלולי התמחות

קורסי חובה למסלול התמחות בתפעול וייצור -32 נ"ז

קורס רמה נ"ז
ארגונומיה ר 4
יסודות התכנות בשפת JAVA ר 4
מערכות בסיסי-נתונים  ר 4
  תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע ר 6
שיטות אופטימיזציה לא ליניארית מ 6
 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסה תעשיה וניהול מ 4
 תכן מערך מפעילים ומערכות נלוות מ 4

קורסי חובה להתמחות במערכות מידע -לפחות 34 נ"ז

קורס רמה נ"ז
יסודות התכנות בשפת JAVA ר 4
מבוא למדעי המחשב ושפת JAVA  ר 4
מערכות בסיסי נתונים  ר 3
 תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע ר 3
 ניהול טכנולוגיה וחדשנות מ 
 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסהת תעשייה וניהול מ 4
 מערכות מידע תחרותיות אסטרטגיות מ 6
  כריית מידע  מ 4

לימודי בחירה לפי מסלול התמחות

קורסי בחירה למסלול התמחות בתפעול וייצור -14 נ"ז

קורס רמה נ"ז
דיני חוזים פ 6
מבוא למקרו כלכלה ר 6
כלכלה ניהולית ר 6
התנהגות ארגונית ר 6
ניהול משאבי אנוש ר 6
שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסנונותיו ר 6
ניהול טכנולוגיה וחדשנות ר 6
אנליזה נומרית 1 ר 3
דיני תאגידים ר 3
ניהול הפרסום ר 4
יחסי עבודה ר 3

קורס רמה נ"ז
חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימשיה בכלכלה וניהול מ 6
דינמיקה של משא ומתן מ 6
מתודולוגיה של סקרים מ 6
ניהול אסטרטגי מ 6
ניהול בין לאומי מ 6
מוסר ועסקים מ 6
מערכות מידע תחרויותיות- אסטרטגיות מ 6
תכנון מערכות דינמיות בזמן: יישום למשאבי אנוש מ 6
מבוא למכטרוניקה מ 6

כריית מידע
מ 4

קורסי בחירה למסלול התמחות במערכות מידע - 12 נ"ז

קורס רמה נ"ז
מבוא למקרו כלכלה פ 4
שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסנונותיו ר 4
מבני נתונים ר 6
מערכות ספרתיות ר 3
מעבדה בתכנות מערכות ר 3
ארגון המחשב ר 3
ארגונומיה ר 4
מימוש מערכות בסיסי-נתונים מ 4
תכנות מתקדם בשפת JAVA מ 4
מבוא לבינה מלאכותית מ 4
ניהול הפרסום מ 6
קורס רמה נ"ז
חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימשיה בכלכלה וניהול מ 3
דינמיקה של משא ומתן מ 4
מתודולוגיה של סקרים מ 6
ניהול אסטרטגי מ 6
ניהול בין לאומי מ 6
מוסר ועסקים מ 6
 שיטות אופטימיזציה לא ליניארית מ  6
תכנון מערכות דינמיות בזמן: יישום למשאבי אנוש מ 6
מבוא למכטרוניקה מ 6

פרויקט מסכם בהנדסה תעשיה וניהול

(8 נ"ז מתקדמות)

דרישות כלליות לתואר
• צבירת נקודות זכות לתואר
• הוכחת ידע באנגלית
• הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
• קורס מרחיב דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

שלח
לימודי ניהול

   תואר ראשון בניהול

   תואר ראשון בניהול וכלכלה

   תואר ראשון בניהול ופסיכולוגיה

   תואר ראשון בניהול ובמדע-המדינה ויחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בניהול ובסוציולוגיה

   תואר ראשון בניהול ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בניהול ובתקשורת

   תואר ראשון בניהול ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון בניהול במדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בכלכלה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסי עבודה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בלוגיסטיקה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדע המדינה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בתקשורת

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במשפט עסקי

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחשבונאות

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת ניהול

לימודי הנדסת תוכנה
לימודי חינוך
לימודי כלכלה
לימודי הנדסת תעשייה וניהול
לימודי פסיכולוגיה

   תואר ראשון, לימודי פסיכולוגיה

   תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת מדעי ההתנהגות

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובניהול

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובכלכלה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה בשילוב לימודי מדעי המדינה ויחסים בינ"ל

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת לימודי חינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ולימודי תקשורת

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחינוך (מגמת ליקויי למידה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ומדעי החיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי ניהול

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת כלכלה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ולימודי חטיבה במדעי המדינה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי תקשורת

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

לימודי מדעי ההתנהגות
לימודי תואר ראשון במדעי החיים
לימודי מדעי המדינה
לימודי מדעי המחשב
לימודי מדעי הקוגניציה
לימודי מדעים
לימודי סוציולוגיה
לימודי ראיית חשבון
לימודי תקשורת
לימודי יחסים בינלאומיים
תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה
תכנית המקפצה
מאמרים