תואר ראשון במדעי המחשב ובמדעי החיים

שלח לחבר הדפס עמוד


בוגר אוניברסיטה במדעי המחשב ובמדעי החיים  (לפחות 128 נ"ז)

לימודי תשתית 

קורסי חובה (לפחות 44 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
חשבון אינפיניטסימלי 1 ר 6
חשבון אינפיניטסימלי 2 ר 6
אלגברה ליניארית 1 ר 6
מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות,קומבינטוריקה ותורת הגרפים ר 4
מבוא לסטטיסטיקה והסתברות לתלמידי מדעים ר 3
הסתברות לתלמידי מדעי המחשב ר 4
הסקה סטטיסטית ר 4
יסודות הפיזיקה א פ 3
 יסודות הפיזיקה לביולוגים א פ 3
יסודות הפיזיקה ב ר 3
 יסודות הפיזיקה לביולוגים ב ר 3
 יסודות הפיזיקה פ3+ר3 6
כימיה כללית ר 6
כימיה כללית א ר 4
כימיה כללית ב לביולוגים ר 2
 כימיה כללית ב ר 4
כימיה אורגנית לביולוגים ר 3
כימיה אורגנית ר 6

לימודי מדעי המחשב  

קורסי חובה (28 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מבוא למדעי המחשב ושפת JAVA  ר 6
מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים ר 6
אלגוריתמים ר 4
אוטומטים ושפות פורמליות ר 4
 מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות  מ 4
חישוביות ביולוגית  מקורסי בחירה  ( 12 נ"ז)

בבחירה יש לכלול לפחות 3 נ"ז מתקדמות

קורס רמה נ"ז
מימוש מערכות בסיסי-נתונים  ר 3
מערכות ספרתיות  ר 3
ארגון המחשב   ר 4
אלגוריתמיקה :יסודות מדעי המחשב  ר 4
עקרונות פיתוח מערכות מידע ר 4
אנליזה נומרית 1 ר 4
מעבדה בתכנות מערכות  ר 3
מימוש מערכות בסיסי-נתונים   מ
 תכנות מתקדם בשפת JAVA מ 4
מערכות הפעלה מ 4
מבוא לרשתות תקשורת מחשבים  מ 6
גרפיקה ממוחשבת מ 4
תכנות מונחה עצמים  מ 4
כריית מידע מ 4
סימולציה:בניית מודלים וניתוחם תש 4
עיבוד תמונה תש 4
סדנה  במדעי המחשב  מס 3

 

לימודי מדעי החיים

קורסי חובה (33 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
ביולוגיה כללית א פ 6
ביולוגיה כללית ב ר 6
ביוכימיה א: חלבונים- מבנה ותפקוד
ר 3
התא :מבנה ופעילות (מתכונת שנתית)
ר 6
התא :מבנה ופעילות (מתכונת סמסטריאלית) ר 6קורסי בחירה (8 נ"ז) 

ובכללן לפחות 4 נ"ז מתקדמות 

קורס רמה נ"ז
ביוכימיה ב:פחמימות,ליפידים ,חומצות גרעין ר 3
החולייתנים ר 4
עולם החיידקים ר6+מ2 8
עקרונות הביוטכנולוגיה ר 6
צומח וצמחים ר 3
אבולוציה ר 3
 אימונולוגיה ר 6
פיזיולוגיה של הצמח ר 3
פיזיולוגיה של מערכות באדם ר 3
 תאי עצב: מבוא לנוירוביולוגיה ר 3
 פרויקט מחקר במדעי החיים מ 4

דרישות סמינריוניות  (3 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
סמינר בביו אינפורמטיקה מס 3
סמינר בנושא מיוחד במדעי המחשב מס 3
קורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי החיים מס 3

דרישות כלליות לתואר ראשון - לימודי מדעי המחשב
• צבירת נקודות זכות לתואר
• הוכחת ידע באנגלית
• הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
• קורס מרחיב דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

שלח
לימודי ניהול

   תואר ראשון בניהול

   תואר ראשון בניהול וכלכלה

   תואר ראשון בניהול ופסיכולוגיה

   תואר ראשון בניהול ובמדע-המדינה ויחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בניהול ובסוציולוגיה

   תואר ראשון בניהול ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בניהול ובתקשורת

   תואר ראשון בניהול ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון בניהול במדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בכלכלה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסי עבודה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בלוגיסטיקה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדע המדינה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בתקשורת

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במשפט עסקי

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחשבונאות

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת ניהול

לימודי הנדסת תוכנה
לימודי חינוך
לימודי כלכלה
לימודי הנדסת תעשייה וניהול
לימודי פסיכולוגיה

   תואר ראשון, לימודי פסיכולוגיה

   תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת מדעי ההתנהגות

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובניהול

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובכלכלה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה בשילוב לימודי מדעי המדינה ויחסים בינ"ל

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת לימודי חינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ולימודי תקשורת

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחינוך (מגמת ליקויי למידה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ומדעי החיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי ניהול

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת כלכלה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ולימודי חטיבה במדעי המדינה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי תקשורת

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

לימודי מדעי ההתנהגות
לימודי תואר ראשון במדעי החיים
לימודי מדעי המדינה
לימודי מדעי המחשב
לימודי מדעי הקוגניציה
לימודי מדעים
לימודי סוציולוגיה
לימודי ראיית חשבון
לימודי תקשורת
לימודי יחסים בינלאומיים
תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה
תכנית המקפצה
מאמרים