תואר ראשון במדעי המחשב ובמדעי הקוגניציה

שלח לחבר הדפס עמוד


בוגר אוניברסיטה במדעי המחשב ובמדעי הקוגניציה  (לפחות 128 נ"ז)

לימודי תשתית 

קורסי חובה (לפחות 44 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות,קומבינטוריקה ותורת הגרפים ר 4
אלגברה ליניארית 1 ר 6
חשבון אינפיניטסימלי 1 ר 6
חשבון אינפיניטסימלי 2 ר 6
הסתברות לתלמידי מדעי המחשב ר 4
 לוגיקה למדעי המחשב ר 4
הסקה סטטיסטית ר 4
שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו ר 4

לימודי מדעי המחשב  

קורסי חובה (34 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מבוא למדעי המחשב ושפת JAVA  ר 6
מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים ר 6
אלגוריתמים ר 4
אוטומטים ושפות פורמליות ר 4
מעבדה בתכנות מערכות  ר 3
מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות מ 4
 מערכות הפעלה  מ 4
סמינר או סדנה במדעי המחשב  מס 3קורסי בחירה  ( 8 נ"ז)

בבחירה יש לכלול לפחות קורס מתקדם אחד

קורס רמה נ"ז
מערכות ספרתיות  ר 3
ארגון המחשב  ר 3
מערכות בסיסי נתונים  ר 4
עקרונות פיתוח מערכות מידע ר 4
אלגוריתמיקה :יסודות מדעי המחשב  ר 4
תורת הקודים ר 3
אנליזה נומרית 1 ר 4
 תכנות מתקדם בשפת JAVA  מ 4
שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית  מ
 מבוא לבינה מלאכותית מ 4
חישוביות ביולוגית מ 4
מבוא לרשתות תקשורת מחשבים  מ 6
גרפיקה ממוחשבת מ 4
מבוא לקריפטוגרפיה מ 4
 קומפילציה מ 4
שפות תכנות מ 4
תכנות מונחה עצמים  מ 4
מימוש מערכות בסיסי-נתונים  מ 4
 כריית מידע מ 4

דרישות סמינריוניות

סמינר או סדנא במדעי המחשב.

לימודי מדעי הקוגניציה (לפחות 49 נ"ז)

לימודי פסיכולוגיה (12 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
השתתפות במחקרים - -
פסיכולוגיה פיזיולוגית -קורס שנתי ר 6
פסיכולוגיה קוגנטיבית ר 6

לימודי פילוסופיה (12 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מבוא ללוגיקה ר 6
פילוסופיה של הנפש בתקופתנו ר 6

לימודי בלשנות (6 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מבוא לבלשנות תאורטית ר 6

לימודי מדעי הקוגניציה (19 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
יסודות מדעי הקוגניציה ר 3
מודלים חישוביים במדעי הקוגניציה מ 6
מוח וקוגניציה מ 6

קורס בחירה (4 נ"ז מתקדמות)

קורס רמה נ"ז
פילוסופיה של מדעי הקוגניציה מ 4
שפה וקוגניציה מ 4

דרישות סמינריוניות  (3 נ"ז)

סמינר או סדנה במדעי המחשב .

עבודה סמינריונית אחת באחד מבין הקורסים המתקדמים בתוכנית החוג במדעי הקוגניציה . על הסטודנטים יהיה לדון בעבודתם, בשלב התהוותה ,בפורום לתלמידי התכנית במדעי הקוגניציה שיונחה על ידי חבר סגל של התכנית .

דרישות כלליות לתואר הדו -חוגי - לימודי מדעי המחשב
• צבירת נקודות זכות לתואר
• הוכחת ידע באנגלית
• הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
• עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

שלח
לימודי ניהול

   תואר ראשון בניהול

   תואר ראשון בניהול וכלכלה

   תואר ראשון בניהול ופסיכולוגיה

   תואר ראשון בניהול ובמדע-המדינה ויחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בניהול ובסוציולוגיה

   תואר ראשון בניהול ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בניהול ובתקשורת

   תואר ראשון בניהול ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון בניהול במדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בכלכלה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסי עבודה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בלוגיסטיקה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדע המדינה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בתקשורת

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במשפט עסקי

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחשבונאות

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת ניהול

לימודי הנדסת תוכנה
לימודי חינוך
לימודי כלכלה
לימודי הנדסת תעשייה וניהול
לימודי פסיכולוגיה

   תואר ראשון, לימודי פסיכולוגיה

   תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת מדעי ההתנהגות

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובניהול

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובכלכלה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה בשילוב לימודי מדעי המדינה ויחסים בינ"ל

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת לימודי חינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ולימודי תקשורת

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחינוך (מגמת ליקויי למידה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ומדעי החיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי ניהול

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת כלכלה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ולימודי חטיבה במדעי המדינה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי תקשורת

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

לימודי מדעי ההתנהגות
לימודי תואר ראשון במדעי החיים
לימודי מדעי המדינה
לימודי מדעי המחשב
לימודי מדעי הקוגניציה
לימודי מדעים
לימודי סוציולוגיה
לימודי ראיית חשבון
לימודי תקשורת
לימודי יחסים בינלאומיים
תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה
תכנית המקפצה
מאמרים