תואר ראשון במדעי המחשב

שלח לחבר הדפס עמוד


בוגר אוניברסיטה בלימודי מדעי  המחשב  (לפחות 108 נ"ז)

לפחות 108 נ"ז במדעים והן:

לפחות 102 נ"ז במתמטיקה ומדעי המחשב ובכללן-

לפחות 68 נ"ז במדעי המחשב ובהן לפחות 24 נקודות מתקדמות

לימודי תשתית במתמטיקה (34 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות,קומבינטוריקה ותורת הגרפים ר 4
אלגברה ליניארית 1 ר 6
אלגברה ליניארית 2 ר 4
חשבון אינפיניטסימלי 1 ר 6
חשבון אינפיניטסימלי 2 ר 6
הסתברות לתלמידי מדעי המחשב ר 4
 לוגיקה למדעי המחשב ר 4

לימודי מדעי המחשב  (לפחות 62  נ"ז)

קורסי חובה (37 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מבוא למדעי המחשב ושפת JAVA  ר 6
מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים ר 6
אלגוריתמים ר 6
מעבדה בתכנות מערכות  ר 6
אוטומטים ושפות פורמליות ר 6
מערכות ספרתיות ר 6
ארגון המחשב ר 6
 מערכות הפעלה  מ 4
 מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות  מקורסי בחירה  (לפחות 25 נ"ז מתקדמות)

בבחירה יש לכלול לפחות 10 נ"ז מתקדמות מתוך רשימת הקורסים הבאים:

קורס רמה נ"ז
אלגוריתמיקה :יסודות מדעי המחשב ר 4
מערכות בסיסי נתונים ר 4
עקרונות פיתוח מערכות מידע ר 4
תורת הקודים ר 3
אנליזה נומרית  1 ר 4
שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית  מ 4
מבוא לבינה מלאכותית מ 4
תכנות מתקדם בשפת JAVA  מ 4
מבוא לרשתות תקשורת מחשבים  מ 6
גרפיקה ממוחשבת מ 4
קומפילציה מ 4
שפות תכנות מ 4
תכנות מונחה עצמים  מ 4
מימוש מערכות בסיסי-נתונים  מ 4
חישוביות ביולוגית מ 4
כריית מידע מ 4
 אנליזה נומרית 2 מ 4
לכל היותר שני קורסים מרשימת הקורסים לתואר שני תש 4

דרישות סמינריוניות במדעי המחשב (6 נ"ז)

יש להשלים את מכסת נקודות הזכות ל-108 וללמוד לפחות קורס מרחיב דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי דעת במדעי הרוח או במדעים.

קורס רמה נ"ז
סמינר במדעי המחשב  מס 3
סדנה במדעי המחשב  מס 3


לימודי בחירה במדעים (6 נ"ז)

את המכסה ל 108 נ"ז יש להשלים ע"י צבירת 6 נ"ז נוספות בתחום המדעים (במתמטיקה, במדעי המחשב או מדעי הטבע והחיים).

אפשר ללמוד קורס/ים מתוך רשימת קורסי הבחירה במדעי המחשב שבסעיף ג' או את הקורס אשנב למתמטיקה (04101 ,6 נ"ז),

המומלץ כהכנה לקורסי החובה במתמטיקה בתכנית, או לצבור 6 נ"ז כלשהן במדעים .

דרישות כלליות לתואר ראשון - לימודי מדעי המחשב
• צבירת נקודות זכות לתואר
• הוכחת ידע באנגלית
• הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
• קורס מרחיב דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

שלח
לימודי ניהול

   תואר ראשון בניהול

   תואר ראשון בניהול וכלכלה

   תואר ראשון בניהול ופסיכולוגיה

   תואר ראשון בניהול ובמדע-המדינה ויחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בניהול ובסוציולוגיה

   תואר ראשון בניהול ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בניהול ובתקשורת

   תואר ראשון בניהול ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון בניהול במדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בכלכלה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסי עבודה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בלוגיסטיקה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדע המדינה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בתקשורת

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במשפט עסקי

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחשבונאות

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת ניהול

לימודי הנדסת תוכנה
לימודי חינוך
לימודי כלכלה
לימודי הנדסת תעשייה וניהול
לימודי פסיכולוגיה

   תואר ראשון, לימודי פסיכולוגיה

   תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת מדעי ההתנהגות

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובניהול

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובכלכלה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה בשילוב לימודי מדעי המדינה ויחסים בינ"ל

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת לימודי חינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ולימודי תקשורת

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחינוך (מגמת ליקויי למידה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ומדעי החיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי ניהול

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת כלכלה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ולימודי חטיבה במדעי המדינה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי תקשורת

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

לימודי מדעי ההתנהגות
לימודי תואר ראשון במדעי החיים
לימודי מדעי המדינה
לימודי מדעי המחשב
לימודי מדעי הקוגניציה
לימודי מדעים
לימודי סוציולוגיה
לימודי ראיית חשבון
לימודי תקשורת
לימודי יחסים בינלאומיים
תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה
תכנית המקפצה
מאמרים