תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת תקשורת

שלח לחבר הדפס עמוד


בוגר אוניברסיטה במדעי החברה בהדגשת תקשורת  (סה"כ 108 נ"ז)

לימודי תשתית 

קורסי חובה (20-21 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
יסודות המחקר הכמותי א:עקרונות המחקר ועיצוב ר 4
יסודות המחקר הכמותי ב :ניתוח נתונים סטטיסטיים ר 4
שיטות מחקר איכותניות ר 3
מבוא לחשיבה חברתית פ 3

וכן אחד מבין:

קורס רמה נ"ז
מבוא למיקרו כלכלה פ 3
מבוא למקרו כלכלה פ 4
מבוא לסוציולוגיה פ 6
מבוא לפסיכולוגיה פ 6
התנהגות ארגונית ר 6
מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה ר 6
מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים ר 6לימודי תקשורת (70 נ"ז)

קורסי חובה (44 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מבוא לתקשורת המונים ר 6
תקשורת המונים בישראל ר 3
תקשורת :טכנולוגיה ,חברה, תרבות ר 6
שיח התקשורת ר 4
לגדול עם הטלויזיה והאינטרנט :המסכים בחייהם של ילדים ובני נוער ר 6
 תקשורת ודעת קהל  ר 4
 קלאסיקה בחקר התקשורת :מבט מחודש ר 6
 דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית בישראל  ר 3
 סוציולוגיה של התרבות  ר 6

קורסי בחירה (לפחות 18 נ"ז)

יש לבחור 3 קורסים מתקדמים מבין:

קורס רמה נ"ז
תקשורת כתרבות מ 6
 תרבות,תקשורת ופנאי בישראל מ 6
סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת מקוונת מ 6
יריבים או שותפים : יחסי דמוקרטיה ותקשורת מ 6

סדנאות חובה (8 נ"ז)

יש לבחור 4 סדנאות מבין:

קורס רמה נ"ז
סדנה בכתיבה עיתונאית ר 2
סדנה בעריכה עיתונאית ר 2
סדנת סרטי תעודה לטלויזיה: מתחקיר לתסריט ר 2
סדנה בעריכת וידאו בעידן דיגיטלי ר 2
סדנת רדיו ר 2
סדנה ביחסי ציבור ר 2

לימודי בחירה חופשית

בלימודי הבחירה החופשית חובה ללמוד קורס מרחיב דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי דעת במדעי רוח או במדעים.

כמו כן יש להשלים את מכסת הנקודות זכות הנדרשות ל-108 ולכלול לפחות 6 נ"ז מתקדמות.

דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות בתקשורת, שמהן לפחות עבודה אחת אמפירית.

דרישות כלליות לתואר 
• צבירת נקודות זכות לתואר
• הוכחת ידע באנגלית
• הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

 

שלח
לימודי ניהול

   תואר ראשון בניהול

   תואר ראשון בניהול וכלכלה

   תואר ראשון בניהול ופסיכולוגיה

   תואר ראשון בניהול ובמדע-המדינה ויחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בניהול ובסוציולוגיה

   תואר ראשון בניהול ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בניהול ובתקשורת

   תואר ראשון בניהול ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון בניהול במדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בכלכלה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסי עבודה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בלוגיסטיקה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדע המדינה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בתקשורת

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במשפט עסקי

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחשבונאות

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת ניהול

לימודי הנדסת תוכנה
לימודי חינוך
לימודי כלכלה
לימודי הנדסת תעשייה וניהול
לימודי פסיכולוגיה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה

   תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת מדעי ההתנהגות

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובניהול

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובכלכלה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובסוציולוגיה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובתקשורת

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובחינוך (במגמת ליקויי למידה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי החיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בניהול

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בכלכלה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה במדע המדינה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בתקשורת

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

לימודי מדעי ההתנהגות
לימודי תואר ראשון במדעי החיים
לימודי מדעי המדינה
לימודי מדעי המחשב
לימודי מדעי הקוגניציה
לימודי מדעים
לימודי סוציולוגיה
לימודי ראיית חשבון
לימודי תקשורת
לימודי יחסים בינלאומיים
תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה
תכנית המקפצה
מאמרים