בוגר האוניברסיטה במדעי החברה בהדגשת מנהל ומדיניות ציבורית

שלח לחבר הדפס עמוד


בוגר אוניברסיטה במדעי החברה בהדגשת מנהל ומדיניות ציבורית  (סה"כ 108 נ"ז)

לימודי תשתית 

קורסי חובה  (14-15 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מבוא לחשיבה חברתית פ 3
יסודות המחקר הכמותי א:עקרונות המחקר ועיצוב  1 ר 4
יסודות המחקר הכמותי ב :ניתוח נתונים סטטיסטיים 2 ר 4
מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה 3 ר 6
ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל ר 6
 התנהגות ארגונית ר 6

לימודי מנהל ומדיניות ציבורית (75 נ"ז)

קורסי חובה (30 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מבוא למנהל וניהול ציבורי ר 6
מדיניות ציבורית ר 6
יסודות השלטון המקומי ר 6
דמוקרטיות ודיקטטורות:פוליטיקה השוואתית ר 6
הכלכלה המדינית:עיון במקרה הישראלי מ 6קורסי בחירה (45 נ"ז)

בבחירה יש לכלול לפחות 12 נ"ז מתקדמות.

קורס רמה נ"ז
סדנה:מדיניות ציבורית,צבא וביטחון ר 4
סדנה:מדיניות מרחבית, קרקע ותכנון ר 4
סדנה:סוגיות במינהל ציבורי בישראל ר 4
סדנה במדיניות ציבורת בעידן הגלובלי ר 4

אשכול א:כלים ניהולים ותהליכים ארגוניים -12 נ"ז, ובהן לפחות 6 נ"ז

ניהול משאבי אנוש ר 6
תכנון ,ניתוח ועיצוב מערכות מידע ר 6
כלכלה ניהולית ר 6
תורת המימון: ניהול פננסי של גופים עסקיים ר 6
תרבות ארגונית מ 6
דינמיקה של משא ומתן מ 4
מערכות מידע תחרויותיות- אסטרטגיות מ 6
ניהול אסטרטגי מ 6
שיווין הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה מ 6
יחסי עבודה מ 6

אשכול ב:חברה ,פוליטיקה,כלכלה מדיניות ויחסי מדינה -חברה -21 נ"ז ,ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות

חברה ,פוליטיקה וכלכלה ר 6
תקשורת ודעת קהל ר 6
מבוא למשפט ויסודות המשפט ר 4
בין מדינה לחברה :סוציולוגיה של הפוליטיקה ר 6
החברה הערבית בישראל ר 6
משטרים דמוקרטים ר 6
מבוא למחשבה מדינית ר 6
 ביטחון סוציאלי מ 6
 תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל מ 6
 אזרחות:תאוריה ופוליטיקה  מ 6
 תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי מ 6

בחירה חופשית 

קורס מרחיב דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי דעת במדעי הרוח או במדעים להשלמת מכסת נקודות הזכות לתור ל- 108 נ"ז.בתוכנית כולה נדרש לצבור לפחות 24 נ"ז מתקדמות.

דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות במנהל ומדיניות ציבורית בקורסים מתקדמים מלימודי הבחירה במינהל ומדיניות ציבורית.

דרישות כלליות לתואר 
• צבירת נקודות זכות לתואר
• הוכחת ידע באנגלית
• הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
• קורס מרחיב דעת 

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

 

שלח
לימודי ניהול

   תואר ראשון בניהול

   תואר ראשון בניהול וכלכלה

   תואר ראשון בניהול ופסיכולוגיה

   תואר ראשון בניהול ובמדע-המדינה ויחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בניהול ובסוציולוגיה

   תואר ראשון בניהול ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בניהול ובתקשורת

   תואר ראשון בניהול ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון בניהול במדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בכלכלה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסי עבודה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בלוגיסטיקה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדע המדינה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בתקשורת

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במשפט עסקי

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחשבונאות

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת ניהול

לימודי הנדסת תוכנה
לימודי חינוך
לימודי כלכלה
לימודי הנדסת תעשייה וניהול
לימודי פסיכולוגיה

   תואר ראשון, לימודי פסיכולוגיה

   תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת מדעי ההתנהגות

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובניהול

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובכלכלה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה בשילוב לימודי מדעי המדינה ויחסים בינ"ל

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת לימודי חינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ולימודי תקשורת

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחינוך (מגמת ליקויי למידה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ומדעי החיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי ניהול

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת כלכלה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ולימודי חטיבה במדעי המדינה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי תקשורת

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

לימודי מדעי ההתנהגות
לימודי תואר ראשון במדעי החיים
לימודי מדעי המדינה
לימודי מדעי המחשב
לימודי מדעי הקוגניציה
לימודי מדעים
לימודי סוציולוגיה
לימודי ראיית חשבון
לימודי תקשורת
לימודי יחסים בינלאומיים
תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה
תכנית המקפצה
מאמרים