בוגר האוניברסיטה במדעי החברה בהדגשת מדע המדינה

שלח לחבר הדפס עמוד


בוגר אוניברסיטה במדעי החברה בהדגשת יחסים בין-לאומיים  (סה"כ 108 נ"ז)

לימודי תשתית 

קורסי חובה  (14-15 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
יסודות המחקר הכמותי א:עקרונות המחקר ועיצוב  1 ר 4
יסודות המחקר הכמותי ב :ניתוח נתונים סטטיסטיים 2 ר 4

וכן אחד מבין הקורסים:

קורס רמה נ"ז
מבוא לסוציולוגיה פ 6
מבוא לפסיכולוגיה פ 6
התנהגות ארגונית ר 6
מבוא לתקשורת המונים ר 6
מבוא למיקרו כלכלה  3 פ 3
 מבוא למקרו כלכלה 3  פ

לימודי מדע המדינה (לפחות 84 נ"ז)

קורסי חובה (36 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה ר 6
מבוא למחשבה מדינית ר 6
דמוקרטיות ודיקטטורות :פוליטיקה השוואתית 5 ר 6
מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים ר 6
ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל ר 6
מדיניות ציבורית 6 ר 6קורסי בחירה (לפחות 48 נ"ז)

אשכול א:

קורס רמה נ"ז
תנועות חברתיות ומחאה פוליטית ר 6
דמוקרטיה וחינוך:הממד הרעיוני ר 3
בין מדינה לחברה :סוציולוגיה של הפוליטיקה ר 6
משטרים דמוקרטים ר 6
דיקטטורות במאה ה-20 ר 6
אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות מ 6
מדע המדינה לגווניו:אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה מ 6
סוגיות נבחרות בדמוקרטיה המודרנית מ 6
דת,מדינה ופוליטיקה מ 6
אזרחות:תאוריה ופוליטיקה מ 6
חשיבה אסטרטגית :תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה וניהול מ 3
העדפה ובחירה חברתית מ 3
תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי מ 6

אשכול ב:

קורס רמה נ"ז
החברה הערבית בישראל ר 6
מבוא למנהיל וניהול ציבורי 8 ר 6
יסודות השלטון המקומי ר 6
תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל מ 6
הכלכלה המדינית: עיון במקרה ישראלי מ 6
דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל מ 6

אשכול ג:

קורס רמה נ"ז
ג'נוסייד(רצח עם) ר 6
חברות מזרח תיכוניות במבט השוואתי:מצרים,ישראל,סוריה ולבנון ר 6
צמיחת המדינות החדשות באפריקה ר 6
הסחורה האנושית:עבדות וסחר עבדים באפריקה וממנה ר 6
האיחוד האירופי:היסטוריה ,מוסדות ומדיניות ר 6
הקונוליאליזם האירופאי: רעיון יישום והתנגדות  מ 6
משטר ופוליטיקה באפריקה מ 6
השאלה הלאומית בברית המועצות , 1991-1917 מ 6

אשכול ד:

קורס רמה נ"ז
ישראל בעשור הראשון ר 6
אירופה ערש הלאומיות ר 6
המזרח התיכון בימינו ר 6
סוגיות בחקר הלאומיות מ 6
החברה הערבית בישראל חירויות הפרט והמבנה החוקתי בדמוקרטיה פדרלית :רציפות ושינוי בממשל ארצות הברית מ 6
נוער,חינוך ופוליטיקה במזרח התיכון מ 6
אדם,חברה וכלכלה במזרח התיכון בזמננו מ 6

בחירה חופשית (21-22 נ"ז)

חובה ללמוד קורס מרחיב דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי דעת במדעי הרוח או במדעים.בנוסף יש ללמוד 6 נ"ז מתקדמות במדעי החברה .

דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות במדע המדינה.

דרישות כלליות לתואר 
• צבירת נקודות זכות לתואר
• הוכחת ידע באנגלית
• הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
• קורס מרחיב דעת 

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

 

שלח
לימודי ניהול

   תואר ראשון בניהול

   תואר ראשון בניהול וכלכלה

   תואר ראשון בניהול ופסיכולוגיה

   תואר ראשון בניהול ובמדע-המדינה ויחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בניהול ובסוציולוגיה

   תואר ראשון בניהול ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בניהול ובתקשורת

   תואר ראשון בניהול ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון בניהול במדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בכלכלה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסי עבודה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בלוגיסטיקה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדע המדינה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בתקשורת

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במשפט עסקי

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחשבונאות

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת ניהול

לימודי הנדסת תוכנה
לימודי חינוך
לימודי כלכלה
לימודי הנדסת תעשייה וניהול
לימודי פסיכולוגיה

   תואר ראשון, לימודי פסיכולוגיה

   תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת מדעי ההתנהגות

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובניהול

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובכלכלה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה בשילוב לימודי מדעי המדינה ויחסים בינ"ל

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת לימודי חינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ולימודי תקשורת

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחינוך (מגמת ליקויי למידה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ומדעי החיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי ניהול

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת כלכלה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ולימודי חטיבה במדעי המדינה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי תקשורת

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

לימודי מדעי ההתנהגות
לימודי תואר ראשון במדעי החיים
לימודי מדעי המדינה
לימודי מדעי המחשב
לימודי מדעי הקוגניציה
לימודי מדעים
לימודי סוציולוגיה
לימודי ראיית חשבון
לימודי תקשורת
לימודי יחסים בינלאומיים
תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה
תכנית המקפצה
מאמרים