בוגר האוניברסיטה במדעי החברה בהדגשת יחסים בין-לאומיים

שלח לחבר הדפס עמוד


בוגר אוניברסיטה במדעי החברה בהדגשת יחסים בין-לאומיים  (סה"כ 108 נ"ז)

לימודי תשתית 

קורסי חובה  (14-15 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
יסודות המחקר הכמותי א:עקרונות המחקר ועיצוב  1 ר 4
יסודות המחקר הכמותי ב :ניתוח נתונים סטטיסטיים 2 ר 4

וכן אחד מבין הקורסים:

קורס רמה נ"ז
מבוא לסוציולוגיה פ 6
מבוא לפסיכולוגיה פ 6
מבוא לתקשורת המונים ר 6
מבוא למיקרו כלכלה 3 פ 3
מבוא למקרו כלכלה 3 פ 4

לימודי יחסים בין-לאומיים (72 נ"ז)

קורסי חובה (24 נ"ז)

קורס רמה נ"ז
מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים ר 6
היסטוריה דיפלומטית 1945-1900 ר 6
דמוקרטיות ודיקטטורות :פוליטיקה השוואתית 5 ר 6
מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה ר 6קורסי בחירה (48 נ"ז)

בבחירה יש לכלול לפחות 12 נ"ז מתקדמות.

קורס רמה נ"ז
מבוא לחשיבה חברתית פ 3
מבוא למחשבה מדינית ר 6
ג'נוסייד (רצח עם) ר 6
ארצות הברית בזירה הבין לאומית מאז 1945 ר 6
מדיניות החוץ של ברה"מ/ רוסיה:מן העידן הקומוניסטי לשנות האלפיים ר 6
צמיחת המדינות החדשות באפריקה ר 6
הסחורה האנושית: עבדות וסחר עבדים באפריקה וממנה ר 6
האיחוד האירופי:היסטוריה ,מוסדות ומדיניות ר 6
המזרח התיכון בימינו ר 6
חברות מזרח תיכוניות במבט השוואתי:מצרים,ישראל,סוריה ולבנון ר 6
מלחמה ואסטרטגיה מ 6
זכויות האדם ביחסים הבין-לאומיים מ 6
השאלה הלאומית בברית המועצות , 1991-1917 מ 6
אפריקה בסבך היחסים הבין-לאומים:עבר והווה מ 6
הקונוליאליזם האירופאי: רעיון יישום והתנגדות  מ 6
סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של מדינת ישראל מ 6
דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל מ 6
 ניהול בין לאומי  מ 6

בחירה חופשית (21-22 נ"ז)

דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות ביחסים בין-לאומיים.

דרישות כלליות לתואר 
• צבירת נקודות זכות לתואר
• הוכחת ידע באנגלית
• הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
• קורס מרחיב דעת 

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

 

שלח
לימודי ניהול

   תואר ראשון בניהול

   תואר ראשון בניהול וכלכלה

   תואר ראשון בניהול ופסיכולוגיה

   תואר ראשון בניהול ובמדע-המדינה ויחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בניהול ובסוציולוגיה

   תואר ראשון בניהול ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בניהול ובתקשורת

   תואר ראשון בניהול ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון בניהול במדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בכלכלה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסי עבודה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בלוגיסטיקה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדע המדינה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בתקשורת

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במשפט עסקי

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחשבונאות

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת ניהול

לימודי הנדסת תוכנה
לימודי חינוך
לימודי כלכלה
לימודי הנדסת תעשייה וניהול
לימודי פסיכולוגיה

   תואר ראשון, לימודי פסיכולוגיה

   תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת מדעי ההתנהגות

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובניהול

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובכלכלה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה בשילוב לימודי מדעי המדינה ויחסים בינ"ל

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת לימודי חינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ולימודי תקשורת

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחינוך (מגמת ליקויי למידה)

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ומדעי החיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי ניהול

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה וחטיבת כלכלה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה ולימודי חטיבה במדעי המדינה

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבת לימודי תקשורת

   תואר ראשון - לימודי פסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בחינוך

   תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

לימודי מדעי ההתנהגות
לימודי תואר ראשון במדעי החיים
לימודי מדעי המדינה
לימודי מדעי המחשב
לימודי מדעי הקוגניציה
לימודי מדעים
לימודי סוציולוגיה
לימודי ראיית חשבון
לימודי תקשורת
לימודי יחסים בינלאומיים
תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה
תכנית המקפצה
מאמרים